Odpowiedz na pytanie wykorzystaj podane rzeczowniki z rodzajnikiem nieokreślonym ein

Pobierz

(Der Bleistift)W języku niemieckim wyróżnia się rodzajniki określone (der, die, das) i nieokreślone (ein, eine).. Przykłady odmiany przymiotnika z rodzajnikiem nieokreślonym w zdaniach: Das ist ein neu es Buch .DYSKUSJA I ODPOWIEDZI.. Gdy mamy na myśli konkretny przedmiot, stosujemy rodzajnik określonyna podanych tabliczkach odszukaj przymiotniki zlozone od jakich nazw powstaly te slowa.. Gdy rzeczownik pojawia się po raz pierwszy i odnosi się do przedmiotu, którego jeszcze nie znamy, występuje z rodzajnikiem nieokreślonym (ein/eine, der/die/das).. - ćwiczenia utrwalające słownictwo aktywne z danego rozdziału.. Przypominam, że rodzajnika nieokreślonego używamy, jeżeli mówimy po raz pierwszy o czymś, nazywamy przedstawiciela danej grupy.W języku niemieckim można zaprzeczyć używając "nein", "kein" lub "nicht".. -To jest dziecko.. "/ To są okulary mojego taty.Końcówki są zaznaczone na czerwono, więc chyba nie ma potrzeby, abym podawał jeszcze ich schemat w oddzielnej tabeli.. Genitiv określa przynależność; Genitiv występuje po określonych czasownikach, przymiotnikach i przyimkach; Na końcu rzeczowników rodzaju męskiego i nijakiego pojawi się w Genitivie "s" lub "es" Na przykład: "Das ist die Brille meines Vaters.. - To jest mężczyzna.. Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych użytkowników.Przymiotniki z rodzajnikiem określonym: 1. der blau… Puli 2. das grun… Hemd 3. die schon… Hose Przymiotniki z rodzajnikiem nieokreślonym: 4. eine klein…….Hemd 3. die schon…..

Sprawdź też odmianę rzeczownika z rodzajnikiem określonym i nieokreślonym.

Proszę zapoznać się z dyskusji i odpowiedzi na pytania 1.Z podanych elementów utwórz rzeczowniki złożone.Zapisz je wraz z rodzajnikami.. Jakie wino chciałby pan zamówić?. Wytrawne białe.. Wykorzystaj podane rzeczowniki z rodzajnikiem nieokreślonym ein,eine w liczbie pojedynczej lub bez rodzajnika w liczbie mnogiej.. Żeby zaprzeczyć powyższe zdania trzeba wykonać bardzo prosty trik.. Odpowiedz na pytanie.. 1.regułę jedną z form podanych w nawiasie: Przed rzeczownikami występują wyrazy, które nazywamy rodzajnikami.. Ale też.. Wie ist .. Katze?Dopełniacz niemiecki (Genitiv) odpowiada na pytanie: czyj?. to możesz zastosować wiedzę z obydwu wpisów w poniższym zadaniu.Różnica pomiędzy 'nicht' a 'kein' Różnica pomiędzy przeczeniami nicht a kein w języku niemieckim 1.. 1 Przyporządkuj niemieckim nazwom części ciała nazwy angielskie i polskie.. Aby wykonać prawidłowo zadanie musisz znać rodzajniki określone (der/die/das) poszczególnych wyrazów.. "Nein" używa się do negatywnej odpowiedzi na pytanie, "kein" do zaprzeczenia rzeczownika bez rodzajnika lub z rodzajnikiem nieokreślonym i występuje przed tym rzeczownikiem.. - To jest kobieta.. Co to za niespodzianka!Prosiłbym o zadanie 1,2,3,4 z pierwszej strony i zadanie 1,2,3 z drugiej strony.Zadanie na dzisiaj ;/ Prosiłbym o zadanie 1,2,3,4 z pierwszej strony i zadanie 1,2,3 z drugiej strony..

Przypomnę ci zdania z rodzajnikiem nieokreślonym ein, eine, ein.

Daj znać czy wszystko jest dla Ciebie jasne, czy może czegoś do końca nie zrozumiałeś/-aś i mogę w czymś pomóc I jak zwykle trening czyni misrza, dlatego spróbuj napisać kilka zdań przeczących do każdego słówka: nein , nicht i kein / keine .Jeżeli rzec zownik ma rodzajnik DIE, to w bierniku użyjemy EINE, a jeżeli DAS to EIN.. Patrząc na jakiś rzeczownik w języku polskim od razu wiadomo, czy jest rodzaju żeńskiego, męskiego czy nijakiego (np. ta kawa - rodzaj żeński).Najlepiej uczyć się rzeczowników od razu z rodzajnikami.. Wykorzystaj podane rzeczowniki z rodzajnikiem nieokreślonym ein, eine w liczbie pojedynczej lub rodzajnika e liczbie mnogiej.. Ona ma królika.. Przeczenie kein odmienia się przez rodzaje rzeczownika i przypadki.. Jeśli ich nie znasz sprawdz je w słowniku na samym dole strony.Zmienia się tu rodzajnik i końcówka przymiotnika, a sam rzeczownik brzmi tak, jak w mianowniku.. Wykorzystaj podane rzeczowniki z rodzajnikiem nieokreślonym ein, eine w liczbie pojedynczej lub bez rodzajnika w liczbie mnogiej.. rozwiązane.. Wykorzystaj podane rzeczowniki z rodzajnikiem nieokreślonym ein, eine w liczbie pojedynczej lub rodzajnika e liczbie mnogiej.. Rodzajnik określony używamy gdy mówimy o czymś konkretnym, o czym co już raz wspomnieliśmy.Wykonaj poniższe ćwiczenie, aby sprawdzić, czy potrafisz zastosować rodzajnik nieokreślony ein/eine i zaprzeczenie kein/keine..

Odpowiedz na pytanie.

Poza jednym wyjątkiem w rodzaju nijakim, dodasz w odmianie rzeczownika z rodzajnikiem nieokreślonym takie same końcówki jak wyżej: einen netten Mann, eine nette Mutter, ein nettes Kind, deine netten Eltern.Kein zaprzecza rzeczownik z rodzajnikiem nieokreślonym lub bez rodzajnika.. Niniejsza część kursu poświęcona jest wszelkim zagadnieniom związanym z niemieckim Rzeczownikiem - das Substantiv.Warto pamiętać, że rzeczownik oraz wyrazy występujące w zdaniu jako rzeczownik zawsze piszemy z wielkiej litery.W odpowiedzi na pytanie Was für ein używamy rodzajnika nieokreślonego.. Rodzajnik nieokreśłony używamy gdy mówimy o czymś po raz pierwszy.. 22 F FilmlektionUzupełnij zdania rodzajnikiem nieokreślonym, przeczeniem kein lub zaimkami dzierżawczymi w mianowniku lub bierniku.. Hose Przymiotniki z rodzajnikiem nieokreślonym: 4. eine klein…….. Uzupełnij poniższe historie czasownikami podanymi w nawiasach w odpowiedniej formie w czasach: past simple, past perfect simple i past perfect continuous.. Należy do rodzajnika nieokreślonego dodać po prostu literkę k. Das ist k ein Kind.Dobierz odpowiednie rzeczowniki z rodzajnikiem określonym (der, die, das) lub nieokreślonym (ein, eine).. .Jeśli wiesz już jak używać rodzajnika nieokreślonego, przyszedł czas na zapoznanie się z zaprzeczeniem rzeczownika kein..

4. uzupełnij zdania właściwymi rodzajnikami nieokreślonymi.Odpowiedz na pytanie.

Kinder die Kinder die Frau eine Frau der Mann ein Mann eine Familie die FamilieRzeczownik - rodzajniki, przypadki, deklinacja w Języku Niemieckim .. W języku niemieckim , tak jak w polskim, są 3 rodzaje (męski, żeński, nijaki).. 1. der blau… Puli 2. das grun… Hemd 3. die schon… Hose Przymiotniki z rodzajnikiem nieokreślonym: 4. eine klein .. Do podanych rzeczowników dopisz przymiotniki,które trafnie określą cechy nazywanych osób i rzeczy.. Zadanie na dzisiaj ;/Spójrz na poniższą tabelę: po lewej znajduje się dla danego rodzaju rodzajnik określony, po prawej - nieokreślony Tabela deklinacji rzeczownika z rodzajnikiem nieokreślonym po niemiecku.. "Nicht" używa się do zaprzeczenia wszystkich innych części mowy.-Niektóre rzeczowniki rodzaju męskiego - zwłaszcza jednosylabowe: Der Mensch, der Held, der Bär, der Herr, der Prinz.. Różnica w stosowaniu przeczenia nicht oraz kein w zdaniach niemieckich Przeczenie "nicht" w zdaniu niemieckim stosuje się do zaprzeczenia rzeczownika, który wystepuje z rodzajnikiem określonym, zaś rzeczownik z rodzajnikiem nieokreślonym powinniśmy zaprzeczać za pomocą .. Wykorzystaj podane rzeczowniki.. Jak widzicie w powyższym materiale, w liczbie mnogiej rodzajnik nieokreślony nie występuje!. Używamy często by wyrazić zdziwienie, zaskoczenie.. Warto sobie to zapamiętać.. Wstaw rzeczowniki podane w nawiasach we właściwej formie.Klucz odpowiedzi 114 K1 Gesundheit in Deutschland Merk dir die Wörter!.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt