Dopisz pasujący wyraz nazwij kategorię słowotwórczą

Pobierz

pędziwiatr.. (polecenie to było) (to jeszcze do polecenia)do każdego wyrazu dopisz parafraze słowotwórczą, wyraz podstawowy i formant.Słowotwórstwo - dział językoznawstwa zajmujący się sposobami powstawania nowych wyrazów w języku.. Słowotwórstwo dzieli się na słowotwórstwo synchroniczne (funkcjonalne), zajmujące się strukturą słownictwa i badaniem sposobów jakimi użytkownicy języka powiększają jego zasób, także derywacją oraz na słowotwórstwo diachroniczne, zajmujące się procesem historycznym .podkreśl wyrazy, w których cząstka -acz jako jedyny element słowotwórczy pełni funkcję formantu.. Kategoria słowotwórcza to grupa wyrazów pochodnych, które mają takie samo lub podobne znaczenie ogólne.. podoficerski.Do podanych wyrazów podstawowych dopisz wyrazy pokrewne o wskazanym zabarwieniu emocjonalnym.. Oba wyrazy łączy ścisły związek formalny (w formie wyrazu pochodnego zawiera się forma wyrazu podstawowego) i znaczeniowy (w znaczeniu wyrazu pochodnego zawiera się część znaczenia wyrazu podstawowego, np.Język polski klasa 8b 25.05.2020r.. W podanych wyrazach wydziel podstawę słowotwórczą i formant.. W językoznawstwie teoretycznym zamiast tego terminu używa się zwykle określenia "podstawa słowotwórcza" lub "formacja słowotwórcza".Kategorie słowotwórcze wyrazów (podział ze względu na znaczenie wyrazów) - nazwy wykonawców czynności, np. pisarz, podróżnik ..

Nazwij kategorię słowotwórczą.

bielutki .zad.10 Podziel wyrazy złozone,zrosty,zestawienia karygodny,prostokąt,rzezimieszek,rurociąg zad.11.Dposzi wyrazy podstawowe.W wyrazach pochodnych podkresl podstawowy słowotwórcze i zaznacz głoski oboczne polny-śnieżynka-morski-zad.12 Dopisz pasujący wyraz.Nazwij kategorię słwotórczą a)gotowanie,pranie,mycie b)piekarnia,czytelnia .Zob.. Wyraz pochodny - derywat, wyraz, który został utworzony od innego wyrazu, istniejącego w języku.. - wyraz, który ma znaczenie słowotwórcze i który możemy odnieść do innych wyrazów C.. 13: Omów budowę słowotwórczą poniższych wyrazów (podaj wyraz podstawowy, oddziel formant od podstawy słowotwótczej, nazwij ten formant).. W - Pytania i odpowiedzi - Język polski .. 2010-02-09 19:58:59; podkreśl w tekście wyrazy podzielne słowotwórczo i dokonaj analizy.. Wyraz pokrewny należy do tej samej rodziny, więc musi mieć ten sam rdzeń co inne wyrazy.. - niepodzielna słowotwórczo, wspólna część wszystkich wyrazów wchodzących w skład rodziny słowotwórczej .. Dopisz pasujący wyraz.. WYRAZ POCHODNY to wyraz utworzony od wyrazu podstawowego.. pisać - pisarstwo, dom - domownik, biegać - bieżnia, cukier - cukierniczka.. podstawa słowotwórczaformant .. 1. węgorz, rzepa .W wyrazie pochodnym oddziel formant od podstawy slowotwórczejlub zaznacz formant zerowy.Zapiszwymiany głosek..

Mówi się wtedy, że mają one odpowiednią kategorię słowotwórczą.

wyraz podstawowy: wyraz pochodny; formant; nazwa formantu; bieg.. Kategoria słowotwórcza może się składać z kilku typów słowotwórczych.. a) gotowanie, pranie, mycie… b) piekarnia, czytelnia, jadalnia… c) pracowitość, mądrość, głupota… 6. wyraz podstawowy wyraz pochodny formant nazwa formantu.Fonetyczne środki stylistyczne .. Obejrzyj filmik na YuoTube nt. "Słowotwórstwo - część 1-5" iWyraz pochodny pochodzi bezpośrednio od wyrazu podstawowego dla niego (np. domecz-ek od wyrazu domek), więc musi mieć taką samą podstawę słowotwórczą (z ewentualną obocznością, np. tu k:cz).. Do podanych wyrazów pochodnych dopisz wyrazy podstawowe.. Polub to zadanie.B.. podstawa słowotwórcza formant W tabeli poniżej są wyszczególnione dwie kategorie słowotwórcze oraz przekładowe wyrazy, które do nich należą.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Zad.. gniazdo słowotwórcze.. Podstawa słowotwórcza często różni się od wyrazu podstawowego obocznymi samogłoskami lub spółgłoskami (szkoła - szkółka o:ó).Omów budowę słowotwórczą poniższych wyrazów (podaj wyraz podstawowy, oddziel formant od podstawy słowotwórczej, nazwij ten formant) ..

Podaj wyrazy podstawowe.

Uzasadnij swoje rozwiązania.. wypiek.. Utwórz je za pomocą przedrostków: na-, do-, prze-, od-, za-.. Wyrazy pochodne o wspólnym znaczeniu słowotwórczym, tworzą kategorie znaczeniowe (słowotwórcze).. nadciśnienie.. podstawa słowotwórcza formant .. Wyraz o zabarwieniu dodatnim Wyraz o zabarwieniu ujemnym ząb starzec ptak miska 5.. SŁOWOTWÓRSTWO to nauka, która zajmuje się budową wyrazów pochodnych, ich relacjami formalnymi i znaczeniowymi z wyrazami podstawowymi oraz wyjaśnia pochodzenie wyrazów.W skład wyrazu pochodnego wchodzi wyraz podstawowy cały lub jego część, jest to temat wyrazu zwany podstawą słowotwórczą oraz druga część - formant (dom - domek, stal - stalowy).. wyraz podstawowy, oddziel formant od podstawy słowotwórczej i nazwij ten formant.. Nazwij tę kategorię słowotwórczą i wskaż formanty ją tworząc - Pytania i odpowiedzi - Język polski .. Nazwij tę kategorię słowotwórczą i wskaż formanty ją tworzące: pralnia, suszarnia,.. Zobacz więcej.. Iwona.. przekonanie- zadzwonić- przeglądarka- ciasnawy- spokojniutki- pożegnać- utwór- przemilczeć- Zad.WYRAZ PODSTAWOWY to wyraz, od którego tworzone są inne wyrazy.. Wspólne znaczenie mają wyrazy: • domek, piesek, kwiatek, konik, wskazują bowiem ´coś małego´, • herbaciarnię, jadalnię, kurnik łączy znaczenie miejsca, w którym coś się znajduje lubDopisz po trzy wyrazy pokrewne do podanych: ..

Utwórz rodzinę wyrazów od wyrazu ręka.

Zawiera zadania o różnym stopniu trudności.. W podanych wyrazach wydziel podstawę słowotwórczą i formant.. Zapisz wymowę przykładów.Sprawdzian składa się z 10 zadań, przeznaczony jest dla kl. 6 szkoły podstawowej.. Najczęściej wykorzystywanym fonetycznym środkiem stylistycznym jest onomatopeja, czyli wyraz naśladujący odgłosy ludzi, zwierząt, urządzeń, przyrody, np.bul‑bul, kukuryku, tur‑tur, klap, skrzypieć, ciurkać, chichrać się, chrobot, szczekanie, szelest, łomot, huk.. Czasem stosuje się też aliterację, która polega na nagromadzeniu podobnie .Do podanych wyrazów podstawowych dopisz wyrazy pochodne.. Wskaż wyrazy podstawowe dla wyrazów pochodnych: rybak - …………………………………………………………….. (dom -- dom-ownik -- przy-dom-owy).W podanych wyrazach wydziel podstawę słowotwórczą i formant.. - część wyrazu pochodnego, która jest wspólna dla wyrazu podstawowego i pochodnego D. przemówić.. W pochodnych oddziel formant od podstawy, nazwij kategorię i podaj definicję słowotwórczą.. Typ słowotwórczy to wyrazy należące do tej samej kategorii słowotwórczej, mające wspólne znaczenie, powstałe za pomocą tego samego formantu.Dopisz pasujący wyraz.. Nazwij zjawiska fonetyczne, które zaszły w podanych wyrazach.. Uzupełnij: wyraz podstawowy wyraz pochodny formant.. strzelec.. Nazwij .Typy słowotwórcze.. Wymaga od ucznia wykazania się wiadomościami praktycznymi oraz znajomości niektórych pojęc związanych ze słowotwórstwem.Kategorie słowotwórcze.. śmiałek.. do każdego wyrazu dopisz wyrazy podstawowy, oddziel formant od podstawy słowotwórczej, nazwij ten formant.. Zapisz formanty, za pomocą których utworzono te wyrazy.. Dopisz do przyrostków odpowiednie podstawy słowotwórcze, by utworzyć wyrazy o podanej kategorii.SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI ZE SŁOWOTWÓRSTWA.. przekonanie - zadzwonić - przeglądarka - ciasnawy - spokojniutki - pożegnać - utwór - przemilczeć - Od 1 do 1 z 1 .Formant - to cząstki, przy pomocy których tworzymy nowe wyrazy, formanty możemy podzielić na następujące typy: • przedrostki - występują przed podstawą słowotwórczą: w- pisać wy- chodzić pod- pisać pod- chodzić na- pisać do- chodzić za- pisać s- chodzić roz- pisać nad- chodzić (w wyrazie może być więcej przedrostków) prze- naj- świętszy po- prze- rabianyDo każdego wyrazu podzielnego słowotwórczo dopisz definicję słowotwórczą.. Author: Imię Nazwisko Created Date:Wyrazy należące do tych grup łączą wspólne cechy: podobny formant i znaczenie słowotwórcze.. Temat: Słowotwórstwo - powtórzenie wiadomości.. W każdej kolumnie skreśl wyraz, który nie pasuje do pozostałych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt