Cechy podzielności liczb klasa 8

Pobierz

Która z podanych liczb jest podzielna przez 5?. CECHA PODZIELNOŚCI PRZEZ 25.Podzielność liczb.. Czy liczby zapisane w tabeli są podzielne przez 2?. 3, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3.. Liczba jest podzielna przez 6, gdy liczba dzieli się na 2 i 3.. Liczba będzie podzielna przez 2, jeżeli na końcu tej liczby będzie stała któraś z następujących cyfr:0, 2, 4, 6, 8.. W teście znajduje się 8 zadań, a każde z nich jest warte 1 lub 2 punkty.. Podzielność liczby przez 3.T E S T. ( Podzielność liczb naturalnych ) W zadaniach 1 - 10 zaznacz jedną prawidłową odpowiedź.. Przykład: 1 896 319 128 → liczba jest podzielna przez 2, ponieważ jej ostatnią cyfrą jest 8.. Pozostałe cyfry po lewej stronie są dowolne.. liczb (14 zadan) Tematy: Kiedy liczba jest podzielna przez 2 Kiedy liczba jest podzielna przez 5 .PODZIELNOŚĆ PRZEZ 2.. Przykłady: 24, 506, 1002, 99990 Cechy podzielności przez 3 Liczba jest podzielna przez 3 jeżeli suma jej cyfr tworzy liczbę podzielną przez 3.. Czas: 45 minut Cel główny: Rozwijanie zainteresowań technologiami informacyjnymi i edukacją multimedialną w praktyce szkolnej.. Cecha podzielności przez 3: Suma cyfr danej liczby jest podzielna przez 3.Liczba wyników dla zapytania 'cechy podzielności liczby': 5665.. Łącznie do uzyskania jest 10 punktów.. cechy podzielnosci liczb sprawdzian klasa 5 .. (8 zadan) Cechy podzielnosci liczb (8 zadan) Liczby pierwsze i zlozone oraz rozklad liczby na czynniki pierwsze (8 zadan) Podzielnosc..

Cechy podzielności liczb.

3 Wskaz liczbe podzielna przez 5: A.. Liczby parzyste, to liczby podzielne przez.Cechy podzielności przez trzy i dziewięć.. 5, gdy ostatnia cyfra to 0 lub 5.Dzielnikiem każdej liczby naturalnej n (n>1) jest 1 oraz ona sama.. Mówimy wtedy, że liczba jest dzielnikiem liczby .. 4, gdy liczba utworzona z dwóch ostatnich cyfr jest podzielna przez 4.. Liczba jest podzielna przez 2, gdy jej ostatnią cyfrą jest 0, 2, 4, 6 lub 8.. Liczba, która jest podzielna przez 3, to A.. Cechy podzielności.. Nie jest ważne jakie cyfry są wcześniej, interesuje nas tylko ostatnia cyfra.. Liczbą podzielną przez 5 jest: a) 2833 b) 1235 c) 1058 d) 6244.. Parą liczb podzielnych przez 10 jest: a) 130 i 125 b) 300 i 280 c) 121 i 500 d) 222 i 420.KLASA 7 Temat: Obliczenia procentowe.. 1) Liczba 8 a) jest DZIELNIKIEM liczby 2 b) jest WIELOKROTNOŚCIĄ liczby 2 2) Dzielnikami liczby 14 są liczby: a) 1 b) 28 c) 2 d) 4 e) 7 f) 14 3) Dzielnikiem liczby 0 jest a) TYLKO liczba 1 b) TYLKO liczba 10 c) każda liczba naturalna 4) Wielokrotnością liczby 3 są WSZYSTKIE trzy podane .Konspekt lekcji przeprowadzonej w klasie 5 EDUKACJA MEDIALNA Hasło programowe: Własności liczb naturalnych Temat lekcji: Cechy podzielności liczb.. KLASA 8 .cechy podzielności liczb sprawdzian klasa 5.pdf (22 KB) Pobierz..

Cecha podzielności przez.

Tym razem nie wystarczy popatrzeć na cyfrę jedności liczby.. 1) Liczba jest podzielna .Trening przed kartkówką - PODZIELNOŚĆ LICZB NATURALNYCH 1. wg TurskaadriannaSzukane liczby powinny kończyć się na 0, 2, 4, 6, 8 (cecha podzielności przez 2), ale dwie ostatnie cyfry nie mogą tworzyć liczby podzielnej przez 4 (cecha podzielności przez 4).. Liczba jest podzielna przez 6 jeśli jest podzielna jednocześnie przez 2 i przez 3, zatem cyfrą jedności tej liczby musi być jedna z cyfr: 0, 2, 4, 6, 8 oraz suma cyfr tej liczby musi być podzielna przez 3.. W obu przypadkach reszty są różne od zera, zatem liczba 113 nie jest podzielna przez 3, a liczba 119 nie jest podzielna przez 9.Cechy podzielności.. Cechy podzielności przez 2,4,5,10,100,1000 Połącz w pary.. 47928.Wykonaj ćwiczenia, przypomnij sobie cechy podzielności liczb naturalnych.. Zadanie 1/20.. Całość powinna Ci zająć maksymalnie 10-15 minut.Przypomnijmy: Liczba jest podzielna przez 2, jeśli jej ostatnia cyfra jest parzysta CYFRY PARZYSTE: 0,2,4,6,8 Przykłady liczb podzielnych przez 2: 234, 802, 8960 Liczba jest podzielna przez 5, jeśli jej ostatnią cyfrą jest 0 albo 5 Na przykład: 255, 1000 , 1020 Liczba jest podzielna przez 10, jeśli jej ostatnią cyfrą jest 0 Na przykład:…KLASA: GRUPA B kartkówka - cechy podzielności kl. V WIESŁ A MALINOWSKA 1.Zaznacz poprawne dokończenie zdania..

Cechy podzielności.

PODZIELNOŚĆ PRZEZ 3Przyklady: 30, 785, 1090 Cechy podzielnosci przez 6 Liczba jest podzielna przez 6, gdy rownoczesnie.. dzielniki liczb: a) D 18 = b) D 64 = Zad.Cecha podzielności liczby przez 6.. Liczba jest podzielna przez 7, gdy różnica między liczbą składającą się z trzech ostatnich cyfr liczby, a liczbą wyrażoną pozostałymi cyframi tej liczby (lub odwrotnie) dzieli się przez 7.W tym kanale znajdziesz pełny wykład - 100% lekcji - z Matematyki dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.. Pomyśl,która z przedstawionych liczb jest podzielna przez 2.. 3 p.Wypisz 6 kolejnych dwucyfrowych liczb większych od 69, które są: a) wielokrotnościami liczby 3. b) wielokrotnościami liczby 5Cechy podzielności liczb - Klasa 5.. Przykłady liczb: 20, 552, 7894, 95736, 678368.. 4____3572 3.Wpisz w lukę taką cyfrę, aby otrzymana liczba była podzielna przez 5 .Liczba jest podzielna przez 5, gdy liczba kończy się na 0 lub 5.. Cele operacyjne: a) uczeń umie:-podać dzielniki liczb naturalnych-wskazać wspólne dzielniki liczb naturalnych .Cechy podzielności liczb Przykłady liczb podzielnych przez 2: 14, 20, 36, 68, 96, 124, 150, 264, 330, 5626, 1468, 2450, Liczba naturalna dzieli się przez 2 jeśli w rzędzie jedności ma 0, 2, 4, 6 lub 8.. Polub to zadanie.. Dobrym przykładem będą: 3 3 4 - ostatnia cyfra 4, ale 34 jest niepodzielne przez 4.Test - cechy podzielności liczb..

Cechy podzielności: Podzielność liczby przez 2.

Cecha podzielności przez 2: Na końcu liczby znajduje się cyfra: 0, 2, 4, 6, 8.. Powodzenia:) Tomasz D. GwiazdaCechy podzielności przez 2 Liczba jest podzielna przez 2 jeżeli w rzędzie jedności ma cyfrę:0, 2, 4, 6, lub 8.. Tablica Poniższa tabela zawiera cechy podzielności wybranych liczb naturalnych.Z tej wideolekcji dowiesz się: - które liczby dzielą się przez 4, - jak bez dzielenia rozpoznać liczbę podzielną przez 4, - w jaki sposób zastosować cechę.Cechy podzielności liczb naturalnych.. wielokrotnosci i dzielniki.. KLASA 7 Temat: O ile procent więcej, o ile procent.. KLASA 5 Temat: Dzielniki i wielokrotności.. Liczba m jest podzielna przez n, jeżeli iloraz m/n jest liczbą całkowitą.. KLASA 5 Temat: Cechy podzielności liczb; KLASA 8a Temat: Podstawy Rachunku Prawdopodobień.. KLASA 5 Temat: Dzielenie pisemne.. Przykłady: 42 - 4+2 = 6 i 6 =2*3 783 - 7+8+3=18 i 18=6 * 3 1209 - 1+2+0+9=12 i 12=4*3 Cechy podzielności przez 4 Liczba jest .CECHY PODZIELNOŚCI LICZB NATURALNYCH CECHA PODZIELNOŚCI PRZEZ 2 JEŻELI OSTATNIĄ CYFRĄ LICZBY JEST JEDNA Z CYFR : 0 2 4 6 8 TO LICZBA TA, JEST PODZIELNA PRZEZ 2.. Liczba jest podzielna przez: 2, gdy ostatnia cyfra to 0, 2, 4, 6 lub 8.. Liczba jest podzielna przez liczbę , jeżeli dzieląc liczbę przez liczbę otrzymamy wynik całkowity (bez reszty).. 1 p.Wszystkie dzielniki liczby 15 to A. jej ostatnia cyfra jest parzysta, tzn. jest jedną z cyfr 0, 2, 4, 6, 8. suma jej cyfr jest podzielna przez 3. liczba wyznaczona przez jej dwie ostatnie cyfry jest podzielna przez 4. jej ostatnia cyfra jest równa 0 lub 5. różnica między liczbą wyznaczoną przez trzy ostatnie cyfry liczby n, a liczbą .Dzielniki i wielokrotności - minisprawdzian - Test.. 893 2.Wpisz w lukę taką cyfrę, aby otrzymana liczba była podzielna przez 9.. Liczbę n nazywamy w takim przypadku dzielnikiem liczby m.. Przed Tobą sprawdzian z matematyki, który sprawdzi Twoją wiedzę z działu: Cechy podzielności liczb.. Cech.. KLASA 6 Temat: Powtórzenie wiadomości.. Liczba jest podzielna przez , jeżeli jej ostatnią cyfrą jest: ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt