Wykres obok przedstawia zależność ciśnienia hydrostatycznego

Pobierz

+20°C wynosi.Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy 2 gimnazjum oparte na "Programie nauczania fizyki w gimnazjum Spotkania z fizyką" autorstwa Grażyny Francuz - Ornat i Teresy Kulawik Ogólne wymagania na poszczególne stopnie: Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania,Wykres obok przedstawia zależność ciśnienia od temperatury dla pewnej masy tlenu zamkniętej w cylindrze.. Ciśnienie początkowe gaz wynosiło 800 hPa.. Z wykresu wynika, że: Odpowiedź na zadanie z Fizyka 7 i 8 You need to enable JavaScript to run this app.Mając wykres zależnośći ciśnienia hydrostatycznego od głębokości wody (jak na rysunku) odczytaj z niego lub oblicz.. Zdjęcie układu pomiarowego Zadania do wykonania M2.1.. Tak np. Bridgeman [l] rozciągając próbki ze stali węglo-wej poddane ciśnieniu 30 000 atm uzyskał niemal lOCP/c przewężenia.. Dokończ poniższe zdania na podstawie analizy danych z wykresu.. Gęstość cieczy 2 jest mniejsza/większa od gęstości cieczy 1.. Dla sondy prostej wykonać pomiar zależności h w = f(h), sporządzić jej wykres i wyznaczyć gęstość cieczy, którą została wypełniona zlewka (metodąCiśnienie hydrostatyczne - ciśnienie w spoczywającej cieczy znajdującej się w polu grawitacyjnym (na ciecz działa jednorodna siła masowa).. 1.Zadanie.. Zależność ciśnienia hydrostatycznego od głębokości jest wprost proporcjonalna o czym świadczy liniowość wykresu.Ciśnienie hydrostatyczne to ciśnienie cieczy nie będącej w ruchu na inne ciała wywierane przez grawitację..

Wykres obok przedstawia zależność ciśnienia hydrostatycznego od głębokości dla dwóch cieczy.

Wykres w opisie zadania?. Wlewam ciecz do pojemnika i badamy manometrem jakie ta ciecz wywiera na różnych głębokościach.. Gęstość wody .2.. Z wykresu wynika, że: pokaż więcej.. Oceń to zadanie: Oceń to zadanie.. Średnia: 4.5.. Na podstawie tego wykresu można stwierdzić, że A) ciśnienie hydrostatyczne jest wprost proporcjonalne do głębokości, B) wraz ze wzrostem głębokości, co 2 m ciśnienie to wzrasta o 150 hPa, C) gęstość cieczy wynosi około 0,75, D) cieczą tą jest woda.HYDROSTATYKA - ĆWICZENIA 2 1.. Zbadać zależność ciśnienia hydrostatycznego od kierunku parcia cieczy: stosując różne sondy i zachowując stałą wartość hsprawdzić, jak zmienia się wartość h w. M2.2.. Spośród poniższych relacji między objętościami tlenu w stanach 1, 2 i 3 poprawne są A. V 1 = V 2, V 2 < V 3 B. V 1 < V 2, V 2 = V 3 C. V 1 = V 2, V 2 > V 3 D. V 1 < V 2 < V 3 v, m/s t, s 2 3 1 p 0 T Zadanie 2 b) wyznaczyć błąd względny pomiaru, c) przeanalizować zjawisko histerezy.. 1.Na wykresie przedstawiono zależność ciśnienia hudrostatyczneo w cieczy (bez uwzględnienia ciśnienia atmosferycznego) od głebokości.. 100K stóp to około 30,5 km.. Wzrost temperatury powyżej +20°C powoduje istotny spadek ciśnienia rozrywającego, a tym samym dopuszczalnego ciśnienia roboczego.. Mając wykres zależnośći ciśnienia hydrostatycznego od głębokości wody (jak na rysunku) odczytaj z niego lub oblicz..

Zadanie 2 Wykres obok przedstawia zależność ciśnienia hydrostatycznego od głębokości dla dwóch cieczy.

Do trzech naczyń o kołowym przekroju poprzecznym i jednakowych dnach wlano po litrze wody.. Na podstawie tej zależnosci oblicz gęstość cieczy.. Przyjmując, że g = 9,81 m/s 2 , gęstość tej cieczy wynosi około: 700 kg/m 3Wybrane zadanie: zad.. Wykres obok przedstawia zależność ciśnienia hydrostatycznego od głębokości dla dwóch cieczy.. Różnica gęstości cieczy wynosi A. Question from @Hamster123123321 - Szkoła podstawowa - FizykaWykres przedstawia zależność ciśnienia hydrostatycznego od głebokości cieczy.. Wiemy, że ciśnienie hydrostatyczne jest wprost proporcjonalne do głębokości.. Różnica gęstości cieczy wynosi A. a) Stosując analizę regresji liniowej, sprawdzić wszystkich głębokości h czy w przypadkuWarto również nadmienić, że wzrost ciśnienia hydrostatycznego opóźnia proces rozdzielenia materiału.. a)ciśnienie wody na głębokościach 20m i 300m.. Możliwość stosowania w procesie wyciskania hydrostatycznego wielokrotnie więk-Zależność ciśnienia roboczego od temperatury dla węży z PVC.. Gęstość cieczy wynosi około: 2.. Ciało zawieszono na haczyku siłomierza (rys.).. Dokończ poniższe zdania, analizując dane z wykresu.. 5 strona 55 Cytat: Cytat: Poniższy wykres przedstawia zależność ciśnienia atmosferycznego p od wysokości h nad poziomem morza..

Wykres przedstawia zależność gęstości gazu od jego ciśnienia dla tej przemiany.

Po zanurzeniu ciała w wodzie wskazanie siłomierza wynosi ciężaru ciała.. Podczas gdy latanie wyżej oznacza mniejszy opór, nie skaluje się to na zawsze: nie widzisz samolotów latających w kosmosie, w których w ogóle nie ma wcale powietrza.. 0,4kg/m3 DAJE NAJ I 50 PKTAnalizując dane z wykresu obliczu przyśpieszenie każdego ciała oraz porównaj wartość siły wypadkowej działającej na te ciała.. Sam to powiedziałeś: powietrze jest naprawdę rzadkie.. Na podstawie wykresu odpowiedz na pytania: a) Czy wykres został wykonany dla wody destylowanej czy słonej?. Zalecany zakres temperatur roboczych od -20°C do +60°C.. Zbadać zależność ciśnienia hydrostatycznego od kierunku parcia cieczy: stosując różne sondy i zachowując stałą wartość hsprawdzić, jak zmienia się wartość h w. M2.2..

Dokończ poniższe zdania, analizując dane z wykresu.

Dla sondy prostej wykonać pomiar zależności h w = f .wykres ciśnienia w zależności od wysokości.. Zbadać zależność ciśnienia hydrostatycznego od kierunku parcia cieczy: stosując różne sondy i zachowując stałą wartość hsprawdzić, jak zmienia się wartość h w. M2.2.. p = ρ ⋅ g ⋅ h. ρ - gęstość cieczy g - przyspieszenie ziemskieCiśnienie atmosferyczne - podobnie jak ciśnienie hydrostatyczne - związane jest z ciężarem powietrza znajdującego się powyżej poziomu, na którym dokonujemy pomiaru ciśnienia.. Przykład: ciśnienie robocze w temp.. b) na jakiej głębokości ciśnienie wody wynosi 400kPa i 1200kPa.Poniższy wykres przedstawia zależność ciśnienia hydrostatycznego od głębokości pod powierzchnią pewnej cieczy.. Ten wykres przedstawia ciśnienie .liniową zależność ciśnienia od wysokości słupa cieczy ph=gρh.. Sprawdź: .Wykres obok przedstawia zależność ciśnienia hydrostatycznego od głębokości dla dwóch cieczy.. w tym 1 metrze jest między 50 z 100, a na drugim metrze 150.Analizując dane z wykresu obliczu przyśpieszenie każdego ciała oraz porównaj wartość siły wypadkowej działającej na te ciała.. Gęstość cieczy wynosi około: 9.. Wartość ciśnienia podano w jednostkach zwanych atmosferami (atm) .. Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2.Na wykresie przedstawiono zależność ciśnienia hydrostatycznego w pewnej cieczy (bez uwzględnienia ciśnienia atmosferycznego) od głębokości.. Im bliżej powierzchni Ziemi, tym wyższe jest ciśnienie atmosferyczne, i odwrotnie - na szczytach górskich jest ono niższe niż w dolinach.1.. b) Podaj, czy w tej przemianie objętość gazu rosła, czy malała.Pomiar ciśnienia hydrostatycznego 125 Rysunek M2.2.. Wykres przedstawia zależność ciśnienia hydrostatycznego od głębokości pod powierzchnią cieczy.. Wiemy, że ciśnienie hydrostatyczne jest wprost proporcjonalne do głębokości.. Ciśnienie hydrostatyczne cieczy zależy od głębokości, a nie zależy od kształtu naczynia, w którym znajduje się ciecz (paradoks hydrostatyczny).. Analogiczne ciśnienie w gazie określane jest mianem ciśnienia aerostatycznego.Ciśnienie hydrostatyczne nie zależy od wielkości i kształtu zbiornika, a jeśli chodzi o miejsce w cieczy zależy tylko od głębokości.Wykres przedstawia zależność ciśnienia hydrostatycznego w zbiorniku wypełnionym wodą od głębokości, przy założeniu, że gęstość wody jest niezmienna.. Wykreślić charakterystyki zmian ciśnienia w zależności od temperatury.. Podczas przemiany masa gazu nie ulegała zmianie.. Dokończ poniższe zdania na podstawie analizy danych z wykresu.Gęstość cieczy 2 jest mniejsza/większa od gęstości cieczy 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt