Sprawdzian kl iv liczby

Pobierz

Zad dom działania pisemne + zadania.. Mnożenie i dzielenie liczb naturalnych.. Oblicz w pamięci: 36 + 48 = .. 73 - 26 = .. 79 + 12 = .. 54 - 18 = .. 28 + 69 = .. 97 - 49 = .. POKAŻ WSZYSTKIE ZADANIA.. Potęgowanie.. Cały materiał.. Oblicz: a) liczbę o 23 większą od 75.Plus są matematyka z plusem klasa 4 sprawdziany system zapisywania liczb krewne ich realności.. Tabliczka dzielenia do 100.. Liczby i działania: Ćwiczenia: Tabliczka mnożenia do 100.. Tabliczka dzielenia do 100 - test wyboru.Liczby i działania - sprawdzian z matematyki w klasie IV Nazwisko i imię .. 1.2-1.3 Klasówka Dodawanie i odejmowanie liczb naturalnych.. Pisemne mnożenie i dzielenie liczb naturalnych.. Zapisz liczby słowami: a) 671 531.Cyfrą .jest cyfra 7 Cyfrą .jest cyfra 5 2.Zapisz podane liczby słownie 32 790 .. 4 580 400 .. 7 003 .. 60 090 .. Zapisz podane liczby za pomocą cyfr Dwanaście tysięcy osiemnaście .Jest to sprawdzian wiadomości z matematyki w kl. IV dotyczący zapisywania dużych liczb za pomocą cyfr oraz słownie, wskazywania konkretnych rzędów w dziesiątkowym systemie pozycyjnym.. Przepisy spośród bieżącej części uporządkowane są do dziś ważnej normy porządnej także wyznaczają miły edukacyjny dostęp do testów.SYSTEMY ZAPISYWANIA LICZB GRUPA B 1.. 4.działania pisemne z dom ZD1 -ZD14.. Rozwiąż test, a następnie kliknij na przycisk "Twoje wyniki", a dowiesz się, jak go rozwiązałeś i jaką otrzymasz ocenę.Dokończ zdanie: Aby sprawdzić rodzaj rzeczownika, który występuje w liczbie mnogiej, należy..

Jaka jest cyfra setek liczby 24632 ?

Liczby i działania - test wielokrotnego wyboru.. Pobierz sprawdzian z działu 2 Liczby naturalne cz2 grupa 1 i 2 dla klasy 4 PDF Materiały dostępne w formacie PDF gotowe do wydrukowania.. Wybierz ją.. r.żeński, czas przeszły) Jurek odwiedził chorą babcię.Liczby rzymskie kl 4 - Liczby rzymskie 4-8 - Liczby rzymskie - Liczby rzymskie #4 - Liczby rzymskie - Liczby rzymskie - LICZBY RZYMSKIE - Liczby rzymskie Społeczność Kl 4 liczby rzymskiematematyki klasa 4 systemy zapisywania liczb.zip alePyszne.pl - Sprawdziany matematyka z plusem 4 liczby i dzialania , system zapisywania liczb, dzialania pisemne - Pozostale tematy.PLANOWANE SPRAWDZIANY W KLASIE 4 Z MATEMATYKI Po kazdym zrealizowanym dziale, odbedzie sieDawno nie widziałam tak świetnej strony.. Systemy zapisywania liczb - sprawdzian kl.4 DRAFT.Sprawdzian diagnozujący z matematyki w klasie IV Kartoteka Nr zad.. Potęgowanie.. Wykonuje proste obliczenia zegarowe.1) Jaka liczba rzymska to 5 a) IV b) XV c) LXX d) V 2) Jaka liczba rzymska to 100 a) C b) VII c) VIII d) XL 3) Jaka liczba rzymska to 1125 a) LX b) MCXXII c) CCC d) DCC 4) Jaka liczba rzymska to 1000 a) DC b) M c) II d) XII 5) Jaka liczba rzymska to 338 a) VI b) VIII c) VII d) CCCXXXVIII 6) Jaka liczba to 1 a) I b) VII c) X d) VI.kółko matematyczne 1. duże liczby - ćwiczenia (na+) działania pisemne..

Systemy zapisywania liczb - sprawdzian kl.4.

Wynik dzielenia liczby przez 12 jest rowny: A. Dobierz odpowiednią jednostkę i zaznacz na osi liczbowej liczby: 20, 40, 100, 300.. Systemy zapisywania liczb System dziesiątkowy (8 zadań) Liczby rzymskie (8 zadań) Jednostki długości i masy (8 zadań) Kalendarz i zegarek (8 zadań) Systemy zapisywania liczb (14 zadań) 3.. 3984; Wskaż największą dwucyfrową liczbę pierwszą: .. Zapisz cyframi następujące liczby: a) czterysta tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa:.. b) dwieście trzydzieści siedem tysięcy sto jedenaście:.. c) trzysta tysięcy sześć:.. Zadanie 1 6p.. Wstęp.. Liczba pkt.. (odejmowanie liczb naturalnych) .SPRAWDZIANY / KLASOWKI - KLASA V.. Aby wyświetlić prawidłowe rozwiązania i wynik Twojego testu, wyślij SMS o treści AP.TFU4 na nr 73068.. 2; Wskaż liczbę podzielną przez 4: ?. I chociaż mam obecnie 2 klasę na pewno skorzystam z wielu podpowiedzi i narzędzi- szczególnie teraz, gdy zgłębiamy mnożenie i dzielenie.Play this game to review Mathematics.. Liczby i dzialania - test wielokrotnego wyboru.. 1.4-1.5 Test Pisemne dodawanie i odejmowanie liczb naturalnych.Liczby naturalne dzielimy na: - liczby pierwsze - liczba pierwsza to liczba mająca tylko dwa dzielniki, czyli dzieli się przez 1 i siebie samą, np. 2, 3, 5, 7, 11….. Pobierz (doc, 34,0 KB)1.1 Test Liczby w systemie rzymskim..

Zapisz liczby słowami:KARTKÓWKI - KLASA V.

Tabliczka mnożenia do 100 - test wyboru.. Ułamki zwykłe - powtórzenie.Praca klasowa IV Liczby i działania.doc - _ Sprawdziany - Szkoła Podstawowa - delarmi - Chomikuj.pl.. ZADANIA KLASA V.. Data.. Nr w dzienniku .. Liczb pierwszych jest nieskończenie wiele.. Zapisz cyframi następujące liczby: a) czterysta tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa:.. b) dwieście trzydzieści siedem tysięcy sto jedenaście:.. Plik Praca klasowa IV Liczby i działania.doc na koncie użytkownika delarmi • folder _ Sprawdziany • Data dodania: 9 lut 2010.SYSTEMY ZAPISYWANIA LICZB.. Ile wszystkich wielokrotności ma liczba 6?. Działania pisemne Działania pisemne (14 zadań) 4.Zadania i ćwiczenia z matematyki - klasa 4.. Nauczają one tak korzystne finezji oraz świecą, jako wysoce znacząca stanowi w mieszkaniu matematyka.. Tabliczka mnożenia do 100 - puzzle.. dodawanie pisemne A. dodaj, odejmij pisemnie A-O.. - liczby złożone - liczba złożona to liczba, która ma więcej niż dwa dzielniki, np. 4, 6, 9, 10, 12, ….Matematyka Sprawdziany i testy Sprawdzian w klasie IV - liczby naturalne.. Otrzymasz dostęp do wszystkich klasówek i testów, oraz płatnych artykułów przez dwie godziny ( 120min )!Kartoteka sprawdzianu nr zad sprawdzana umiejętność uczeń: wymagania ogólne/szcze gółowe kategoria celów poziom wymagań typ zadania liczba pkt 1 odczytuje i zapisuje liczby naturalne wielocyfrowe; II/1.1 B P L 2 2. porównuje liczby naturalne; I/1.3 C P L 2 3. liczby w zakresie do 30 zapisane w systemie rzymskim przedstawiaRzymski sposób zapisu liczb..

Dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli w pamięci liczby naturalne.

Kolejność wykonywania działań.. Oblicz w pamięci: a) 52 + 27 = c) 35 − 13 = e) 8 ·7 = g) 45 : 9 = b) 6 + 94 + 78 + 22 = d) 72 − 38 = f) 19 ·3 = h) 75 : 5 = 2. tabliczka mnożenia- tabelki.. Sprawdzana umiejętność Uczeń: Wymagania z podstawy programowej ogólne/ szczegółowe Kategoria celów Poziom wymagań Typ zad.. Cyfrą setek tysięcy w tej liczbie jest: a) 4 b) 2 c) 7 3.Zapis MCDLXIV w rzymskim systemie liczenia przedstawia w systemieJęzyk polski - 24 kwietnia, Temat: CZASOWNIK - SPRAWDZIAN KL. IV 1.. Rozkład liczb na czynniki pierwsze.. nieskończenie wiele ?. W podanych zdaniach podkreśl czasowniki.Wypisz je ze zdań i określ ich osobę , liczbę , rodzaj i czas, ( np. 3 os. l.poj.. Cechy podzielności liczb naturalnych przez 4 i przez 9 Test.Liczby i działania.. Mnóstwo fantastycznych pomysłów , jak pomóc naszym dzieciakom poznać matematykę.. Uwaga: test ten pochodzi ze "Sprawdzianów dla kl. I gimnazjum" autorstwa M. Grochowalskiej.. acznie do uzyskania jest 20 punktow.TEST - WIELOKROTNOŚCI I DZIELNIKI.. Zadanie 2 4p.Kalendarz i czas - krótki sprawdzian 33 KB: wersja 2 : 3 maj 2011, 07:55: Przemysław Szlagor: Ċ: liczbynaturalneIII.pdf Wyświetl Pobierz: Sprawdzian z liczb naturalnych: działania, dzielenie z resztą - również po angielsku 69 KB: wersja 1 : 14 paź 2012, 10:55: Piotr Szlagor: Ċ: liczbynaturalneII.pdf Wyświetl PobierzLICZBY I DZIAŁANIA GRUPA A 1.. Mnożenie i dzielenie liczb naturalnych.. Liczby dziesiętne (zapis słowny i cyframi, porównywanie i oś liczbowa) Cechy podzielności, wielokrotności i dzielniki.. Klasówka 1.1.. 1.2-1.3 Test Dodawanie i odejmowanie liczb naturalnych.. Cyfrą dziesiątek tysięcy w tej liczbie jest.. Zacznij rozwiązywać test!.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt