Środki stylistyczne klasa 4 genially

Pobierz

Niekiedy jedno poetyckie zdanie zawiera różne środki stylistyczne.. 4.1 Karta pracy - kl. IV i V środki stylistyczne (utrwalenie wiadomości) Imię i nazwisko Przeczytaj uważnie tekst wiersza, a następnie wykonaj polecenia z nimi związane i odeślij na adres : Powodzenia!Środki stylistyczne klasa IV - Odkryj karty.. Każdy ze środków stylistycznych używanych w języku polskim ma inne funkcje, które można w dowolny sposób ze sobą łączyć._ stylistyczne - sprawdzian wiadomości dla klasy VI.Środki stylistyczne - Test.. Lekcja live z polskiego o 12:45 transmitowana na żywo dla uczniów klasy 6 sz.Q.. Które z poniższych wyrażeń i zwrotów zaliczamy do animizacji?. To określenie rzeczownika, najczęściej wyrażone przymiotnikiem.. wg Katarzyna14.. Środki transportu Rysunek z opisami.. Znam najważniejsze środki stylistyczne.. Nastepnie zaznacz prawidłową odpowiedź.. Określeniem nie zawsze jest przymiotnik.. Środki stylistyczne pojawiają się głównie w wierszach i dramatach.. 1) barwnie-kolorowo 2) szybko-prędko 3) mądrze-rozsądnie 4) ładny-brzydki 5) odważny-tchórzliwy 6) jasne-ciemne 7) tata-krata 8) mecie-świecie 9) oczy-kroczy 10) czerwony jak burak 11) uparty jak osioł 12) zły jak osa 13) szare domy 14) lalka dziewczynki 15) moje ręce 16) marzenia rosną .Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8 Polski.. Wykonaj polecenia.. Udostępnij.. Lektury by Małgorzata Bernatowicz on Genially..

Środki stylistyczne Połącz w pary.

Podkreślony fragment wiersza, to: a) ożywienie b) porównanie c) epitetTemat: Przed egzaminem: Środki stylistyczne (poetyckie)Środki stylistyczne w wierszu.. epitetem i porównaniem.. Poznam jeden z najbardziej znanych fragmentów "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza.. FACTORY ŚRODKÓW STYLISTYCZNYCHESCAPE GAME.. 2391 Obserwuj autora Dodaj do ulubionych .. Terms in this set (15) porównanie.Środki stylistyczne.. wg Sebryc75.Dopasuj przykłady środków stylistycznych do właściwych pudełek.Test wiadomości ze znajomości środków poetyckich Przeczytaj uważnie podany fragment wiersza.. Tags: Question 18.Środki stylistyczne klasa 6. ajachowiczPS.. Zaznacz poprawną odpowiedź, aby przejść do następnego pytania.. Link do pełnej wersji prezentacji: dobrze znasz środki stylistyczne?. Teraz nadszedł czas, aby przyjrzeć się .. O ile przypadkowe powtórzenie wŚrodki stylistyczne: •pytanie retoryczne •antyteza •zgrubienie, zdrobnienie •neologizm •anafora, epifora •apostrofa •peryfraza, eufemizmŚRODKI STYLISTYCZNE - karta pracy Przeczytaj i powtórz wiadomości o środkach stylistycznych - str. 327-329 w podręczniku.. Tutaj dowiesz się lub przypomnisz sobie, czym są i jak rozpoznać środki językowe stosowane w literaturze.. Cel Powtarzam i utrwalam środki stylistyczne.. Mitologia grecka, cz. 2 (kl. 5) by Karolina Krzysztoń on Genially..

Środki stylistyczne w języku polskim.

Sprawozdanie z wydarzenia by Ania F on Genially.Środki stylistyczne, test z języka polskiego.. 23 pytań Język polski martaj.. Są one stosowane zarówno do pokazywania emocji, jak i utrzymywania rytmiki utworu.. Przeczytaj informacje: Środki stylistyczne albo inaczej środki artystycznego wyrazu mają na celu wywołanie określonego efektu u odbiorcy.. Klasa 7 Klasa 8 Polski Koncert Jankiela - środki poetyckie Pan Tadeusz - Koncert Jankiela.. LEKTURY - PODZIAŁ NA RODZAJE LITERACKIE Sortowanie według grup.. Katarzyna Polak.. wg Olszewska3.. TWOJA MISJA BĘDZIE POLEGAŁA NA KONTROLI JAKOŚCI.Temat:Środki stylistyczne.. "Nic dwa razy" - środki poetyckie Połącz w pary.. Góry nad wodą klęczą jak praczki, Pełzną owieczki-białe robaczki, Młoda kobieta gałązki ścina, Śpiewu jej pełna dolina.. Środ­ki sty­li­stycz­ne (okre­śla­ne rów­nież jako środ­ki wy­ra­zu ar­ty­stycz­ne­go lub środ­ki ar­ty­stycz­ne) to za­bie­gi ję­zy­ko­we, po­zwa­la­ją na wy­ło­nie­nie ele­men­tów wy­po­wie­dzi ar­ty­stycz­nej (naj­czę­ściej po­etyc­kiej) oraz umoż­li­wia­ją do .szkoła podstawowa język polski klasa VI autorka: Anna Foks blog autorki - kliknij Dzięki lekcji: 1. porównaniem i ożywieniem.. wg Nuskakopec.. "Góry nad wodą klęczą jak praczki" jest jednocześnie.. answer choices.. uosobieniem i peryfrazą.. Skomentuj.. Klasa 7 Polski.. Zdobyta w ten sposób wiedza ułatwi analizę i interpretację tekstów..

Środki stylistyczne.

Klasa 7 Polski.. a długi rosną b) biały jak gołąb c wiatr wieje d budzą się wspomnieniaLekcja dotycząca podstawowych środków stylistycznych oraz ich funkcji w tekście literackim.. Rozpocznij test.Życzę miłego rozwiązywania testu!. Koncert Jankiela - środki poetyckie Test.. Środki stylistyczne.. Utrwalę sobie wiadomości dotyczące środków stylistycznych.. W tym dziale będziemy się zapoznawać ze środkami stylistycznymi oraz funkcją, jaką pełnią w utworach literackich.. uosobieniem i porównaniem.. Zapewne omówiłeś już niektóre fragmenty dzieła Adama Mickiewicza "Pan Tadeusz"?. 82% niektórych po prostu jeszcze nie się uczyłam ale jeśli chodzi o język polski to jestem najlepsza w klasie .LEKTURY -KL. VIII - POWTÓRKA PRZED EGZAMINEM by Lidia Nykiel on Genially.. Test sprawdza znajomość środków stylistycznych w klasie V.. Wyraz, który w tekście literackim jest określeniemrzeczownika.Epitet poszerza lub zacieśnia znaczenie wyrazu,do którego się odnosi.Czasami także nadaje mu nieco innyodcień znaczeniowylub określa stosunek wypowiadającegododanego przedmiotu lub zjawiska.. Obrazy poetyckie w wierszu C.K.Norwida "Ogólniki" Sortowanie według grup.środki stylistyczne - kl.4 Połącz w pary.. 03. rozumiem, jaką funkcję pełnią w utworze.. Środki poetyckie "Pudełko zwane wyobraźnią" Sortowanie według grup..

Rozpoznaję środki stylistyczne w tekście literackim.

Czasem może to być liczebnik czy rzeczownik.- (Wieża) Babel- piętnasta (książka)Transcript.. wg Meluapaniodpolskiego.. Dopasuj motywy do właściwych utworów Sortowanie według grup.. W poezji dominują metafory czyli przenośnie, bo przecież o emocjach i przeżyciach trudno mówić wprost.. Funkcje epitetów:- uplastyczniają wiersz,- wpływają na wyobraźnię czytelnika,- wzbogacają treść.. W tej sekcji dostępne są następujące materiały do wydruku: Opisujemy obrazek, podając jak najwięcej epitetów .Reduta Ordona - środki stylistyczne Połącz w pary.. 1) Epitet a) cudowna pogoda b) jasne jak słońce c) słońce się śmieje d) piękna niczym wschód słońca 2) Epitet a) telefon podskakuje b) telefon wibruje c) nowoczesny telefon d) telefon leżał niczym plażowicz na leżaku 3) Ożywienie a) utworzyły się zaspy śniegu b) pada śnieg c) bałwan mrugnął do .Tematem lekcji są środki stylistyczne w utworach literackich i języku potocznym..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt