Uzupełnij zdania wyrazami z ramki oraz odpowiednią formą czasownika be

Pobierz

wg Agasurowiec.. ___________________ (last weekend).Uzupełnij każdą lukę 1-4, wybierając właściwe zdanie A-E, 2 - uzupełnij zdania właściwą formą czasownika w nawiasie w czasie Past Simple lub Present Perfect.. - czy ja byłem/byłam?Uzupełnij zdania odpowiednimi formami czasowników haben lub sein w czasie przeszłym Präteritum.. lorryNa początku proszę uzupełnić zdania w dialogu w ćw 4 str 80 (CB) wstawiając odpowiednią formę czasownika was lub were, a następnie proszę wysłuchać nagranie i sprawdzić swoje odpowiedzi (cd2.50).. Uczcie się angielskiego z przyjemnością!. She .. my teacher.Uzupełnij zdania odpowiednią rormą czasownika "be" 1.I .. ten years old 2.how old .. you?. 1 I _____ (not watch) TV .. szydełkowanie, rysowanie oraz wspólne, rodzinne granie w gry planszowe.. Zdania twierdząceDodaj nowy 1.. Zdania zapisz do zeszytu.. Zadanie 3 - uzupełnij imiesłów bierny czasowników nieregularnych , korzystając z tabeli na końcu książki.. Dla chętnych .Jeśli mamy czasownik to be w zdaniu, wówczas przysłówek częstotliwości postawimy za czasownikiem głównym.. Zastosuj czasownik modalny should/shouldn't i wyrażenia z ramki.. Następnie dopasuj zdania do obrazków.. 2.Mark said that the.that song before.4.Uzupełnij zdania poprawną formą czasownika.. Zwracaj uwagę, czy czasownik jest regularny, czy nieregularny.. 4/76 Przeczytaj problem 1-5 i daj dobre rady..

2 Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika.

5 p.85 - ustnie Połącz zdania 1- 4 z właściwymi odpowiedziami a - d. uzupełnij zdania właściwą formą czasownika be i podanym przymiotnikiem.Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasowników w nawiasach.. Pobierz plik uzupełnij_zdania_właściwą_formą_going_to_i_czasownikami_z_ramki już teraz w jednym z następujących formatów - PDF oraz DOC.. W skład tej pomocy edukacyjnej wchodzą materiały, które wspomogą Cię w nauce wybranego materiału.Wpisz odpowiednią formę czasownika BYĆ - TO BE (am, is, are).. I was - ja byłem/byłam you were - ty byłeś/byłaś he was - on był she was - ona była it was - ono było we were - my byliśmy/byłyśmy you were - wy byliście/byłyście they were - oni byli/one były Pytania i przeczenia buduje się analogicznie: Was I?. Jeśli używamy czasownika "to be" - "być" (formy przeszłe to was/were), wtedy szyk zdania wygląda następująco: Podmiot + was/were + reszta zdania np.:popatrz na obrazki.. 9 Uzupełnij zdania, używając wyrazów z ramki.. wg Nataliadudkowska.. Po uzupełnieniu dialogu sprawdż swoje odpowiedzi słuchając nagrania CD 2.45 2-45_Steps_Plus_Grade_6_Class_Audio.mp3Uzupełnij tekst w zdaniu Brakujące słowo.. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.. Następnie .. 4 p.85 Uzupełnij zdania wstawiając will oraz czasownik z ramki.. 9.no,he .Past Simple Odpowiednie formy czasownika TO BE w czasie przeszłym to WAS i WERE..

Uzupełnij zdania odpowiednią formą.

They .. my brothers.Uzupełnij zdania odpowiednią forma wyrażeń z ramki * just try * not listen * not see * not do anything * not speak * 1.. 13 - uzupełnij zdania podanymi określeniami czasu.egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. oraz przykładowe zadania z.Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.. W taki oto sposób zapoznaliśmy się z czasownikiem to be w Past Simple.. Zad.3/76 Uzupełnij e-mail odpowiednią formą czasownika modalnego 'have to' z czasownikiem podanym w nawiasach.. a) (-) My parents ………………………… teachers.3 gimnazjum,.angielski 1.Uzupełnij zdania odpowiednią formą jednego z czasowników z ramki.Jeden z czasowników podano dodatkowo i nie pasuje on do żadnego zdania (niektóre z form mogą składać się z kilku wyrazów) słowa to (build.fail.hear,push,run,sell) 1.Most of those wooden houses.a century ago.. Uzupełnij zdania, stosując wyrazy podane w nawiasach w odpowiedniej formie.. uzupełnij zdania właściwą formą czasownika w nawiasie , używając "will", "going to .. Mam także uprawnienia do pracy jako nauczyciel matematyki, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz .Uzupełnij dialog odpowiednią formą be going to (zdania twierdzące, przeczące i pytające).. Nie zapomnijcie kliknąć Like i Share .Vocabulary and grammar Uzupełnij tekst wyrazami z ramki..

5.8 Uzupełnij zdania, używając skróconych form czasownika to be.

Uzupełnij tekst wyrazami z głoską "r" Brakujące słowo.Zadanie 4 - posłuchaj piosenki i uzupełnij jej tekst wyrazami z ramki.. .Kartkówka - czasownik to be, klasa IV.. Ex 3 - Wpisz w luki odpowiednią formę wyrażenia 'be going to' i czasownika z ramki (twierdzenie, przeczenie lub pytanie).. They won.Opis czasu Czas Past Simple opisuje przeszłe zdarzenia dokonane i nie ma związku z chwilą obecną.. 1 Zobacz odpowiedź Reklama Reklama VeeNus .. PLS POMOCY Wybierz po 5 czasowników po których występuję czasownik poprzedzony to oraz 5 czasowników po których występuje czasownik z -ing i napisz z … nimi zdania.. Potem posłuchaj jeszcze raz i sprawdź odpowiedzi.. Imię i nazwisko.. 6 str. 80 to piosenka J proszę uzupełnić tekst piosenki wyrazami z ramki w trakcie słuchania .Alfabet angielski ---------------------- Wymowa A a ej B b bi C c si D d di E e i F f ef G g dżi H h ecz I i .Ex 2 - Uzupełnij zdania wyrazami z ramki..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt