Zapisz wyrazy z ramki w odpowiedniej kolumnie

Pobierz

Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Udostępnij Udostępnij wg Joannag.. 10.4 trzeba uzupełnić napewno z get w odpowiedniej formieUzupełnij drugą kolumnę tabeli zgodnie z poleceniami zawartymi w kolumnie pierwszej.. 4.1.Wyrazy z poprzedniego ćwiczenia wpisz w odpowiednie miejsca ramek: Wyrazy z poprzedniego ćwiczenia wpisz w odpowiednim miejscu, wiedz ąc, że " " oznacza samogłosk ę, a " " oznacza spółgłosk ę. napisz stopieŃ wyŻszy przymiotnikÓw z ramki we wŁaŚciwej kolumnie tabeli.. • Otocz pętlą nazwy tych kwiatów, które rosną nie tylko w ogrodzie, ale również w lesie.. Określ rodzaj tych przymiotników.Dam J.A.N!. korzeń, skrzat, wierzba, morze, rowerzysta, aktorzy, brzeg, lekarz .. Uwaga !. Rozwiń każde zdania i napisz je w liniaturze.. Powtórz.. Głoska [c] na początku, w środku i na końcu wyrazu.. 12 Praca kontrolna Nr 3 1.. Wybierz cztery warzywa.. W drugiej kolumnie napisz te pary wyrazów w liczbie mnogiej.. 2011-01-09 16:46:12Zapisz podane wyrazy w ramce we właściwej kolejności alfabetycznej.. Napiście o sobie 2 zdania po niemiecku (free pkt)Dużo punktów .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Wpisz w wyrazach brakujące litery "h" lub "ch".Uzupełnij poszczególne teksty wpisując w każdą lukę jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie tak aby otrzymac logiczna i gramatyczna całość..

Zapisz wyrazy z ramki w odpowiedniej kolumnie.

Edytuj elementy .Opisz jedna z przyród Emilii z wrześni.Zastosuj w pracy rzeczowniki z ramki-użyj ich w formie dopełniacza i miejscownika z ramki Nadzieja,ziemia,poczekalnia,pasja,wersja Uzupełnij zdania.. 2012-04-26 16:13:20 W wyznaczone miejsca wpisz odpowiednie przymiotniki wybrane z ramki .. Obiera cebulę.. Możesz dopisać własne propozycje czynienia dobra.Wpisz wyrazy z ramki w odpowiednie miejsca 2011-09-26 07:54:39 W wyznaczone miejsca wpisz odpowiednie przymiotniki wybrane z ramki .. W wolnym czasie gram w squasha.12.. Polub.. .Głoska [c] - wyrazy.. Podkreśl wyrazy z "rz" wymiennym.. Robi .Zad.4 Uzupełnij tekst kolejnymi wyrazami z ramki w odpowiedniej formie .Zapisz te wyrazy w zeszycie SmartbuchWpisz podane wyrazy w odpowiednich miejscach.. Rozpoznaj warzywa.. 19Jestem tu po to, żeby pokazać WAM, że język niemiecki wcale nie jest taki straszny.. 2011-09-25 11:01:16; Wpisz organizmy do odpowiednich królestw .. W odpowiednie rubryki wpisz nazwy państw zaborczych, a obok - wydarzenia z ramki pod spodem.. STRONA 13. drzewo morze podwórze burza brzeg rzeka zwierzę grządka orzeł rz niewymienne rz po spółgłosce rz wymienne 18 19 7. dzienki spok Najnowsze pytania z przedmiotu Język niemiecki.. 2011-03-29 19:07:31 Uzupelnij list Stevena do jego nowego korespondencyjnego przyjaciela, wpisujac w luki odpowiednie przymiotniki..

Umieść obrazki w odpowiedniej kolumnie.

Tam zdzblo trawy.. wyrazy pochodzące z tekstu korespondencja szacunek odruchowo oznajmić sformułowania o podobnym znaczeniu listy koperty uznanie ocenianie wolno bez zastanowienia zawiadomić wyjaśnić 3Do wyrażeń podanych w pierwszej kolumnie tabeli dopisz.. - MidBrainart.. 2011-01-09 16:46:12Wybierz z ramki nazwy kolorów pasujących do podanych kwiatów i wpisz te wyrazy w odpowiedniej formie do tabeli.. Od czterech lat uczę tego języka.. Skorzystaj z informacji zawartych w Przypomnieniach ze strony 238 podręcznika.. • Otocz pętlą nazwy tych kwiatów, które rosną nie tylko w ogrodzie, ale również w lesie.. Zerówka Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8 Logopedia Głoski syczące.. są dwie kolumny FOR i SINCE .. Do wyrażeń podanych w pierwszej kolumnie tabeli dopisz przeciwieństwa korzystając z wyrażeń podanych w ramce.. Napisz tekst sprawdzianu nr 3, który podyktuje ci mama lub tato.. Wpisz w wyrazach brakujące litery "h" lub "ch".Znajdz w nim odpowiednie wyrazy i wpisz je do wlasciwej kolumny w tabelce Chrzaszcz zdzblo trawy z trudem niesie, mysli o szczelinie w lesie.. STRONA 12.. A. ołówek B. żelazo C. siłomierz D. ołów E. stół F. szklanka 1.. Ułóż z każdym z nich po 1 zdaniu i zapisz.. Napisz jaki .Tabelka przedstawia losy zaborców Polski podczas 1 wojny światowej.. derdiedasdie (Pl.)Krimi - kryminałKomödie - komediaKonzert - koncert Odpowiedź na zadanie z Wir smart 2..

Ich nazwy napisz w odpowiedniej kolumnie.

Potyczki ortograficzneWyrazy z ramki napisz w odpowiednich kolumnach.. Następnie zapisz w każdej rubryce z kolumny trzeciej odpowiednią regułę ortograficzną.. daje naj potrzebuje na jutro!. W drugiej kolumnie napisz te pary wyrazów w liczbie mnogiej.. 2013-03-10 15:11:30 Uzupełnij tabele wpisujac w odpowiednie kolumny nazwy form rozpoznanych w zadaniu 2 2011-05-23 18:44:53Wpisz odpowiednie wyrazy: ( J. angielski).. Wyrazy jednosylabowe dwusylabowe trzysylabowe.. 2010-10-09 12:13:07; Odczytaj z węża wyrazy i wpisz je w odpowiednich miejscach 2012-11-16 15:44:40; Wpisz wyrazy z ramki w odpowiednie miejsca 2011-09-26 07:54:39; wpisz w poniższe słowa we własciwych kolumnach 2015-01-10 14:37:48Wpisz słowa z ramki do odpowiednich kolumn.. Polecenie Rozwiązanie Reguła ortograficzna Do podanych wyrazów dopisz słowaangielski !. Interesuję się turystyką, jestem miłośniczką kultury indyjskiej.. Wybierz i zaznacz jeden z dwóch wyrazów znajdujących się w prawej kolumnie, którym można zastąpić wyraz umieszczony w lewej kolumnie.. W tabeli podano, z jaką przeciętną prędkościom jeżdżą cztery różne pociągi.Wstaw do tekstu odpowiednie wyrazy z ramiki..

Ćwiczenie 3 Wpisz wyrazy z ramki w odpowiednie miejsce w tabeli.

PRZYMIOTNIK RZECZOWNIK CZASOWNIK Ćwiczenie 4 Połącz opis krajobrazu z ilustracją.. Jest substancją.11 korzenie liście owoce kwiaty 6.. W jedną z rubryk wpisz dwa…Wybierz z ramki nazwy kolorów pasujących do podanych kwiatów i wpisz te wyrazy w odpowiedniej formie do tabeli..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt