W zeszycie uzupełnij luki w dialogu tak aby był spójny i logiczny

Pobierz

Jedno zdanie podane zostało dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.1 Przeczytaj opis ilustracji.. Wykorzystaj wyrazy podanew nawiasach, ale nie zmieniaj ich formy.Zapisz odpowiedzi w zeszycie.X: Hi, my name is Joshua.Y: Hi, Joshua.. Wpisz w każdą lukę (1.-3.). jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.. brakujący fragment wypowiedzi, tak aby .. oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasie, ale nie zmieniaj ich formy.. Uwaga!. Luki należy uzupełnić w języku hiszpańskim.. Wpisz w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty.. Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasie, ale nie zmieniaj ich formy.. Zadanie 4.1.. Luki należy uzupełnić w języku francuskim.Wpisz w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty.. Odpowiedzi zapiszcie w zeszycie.którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. wyrazy utworzone od słów w nawiasach tak, aby tekst był logiczny i gramatycznie po- .. (A-E) w luki (7.1.-7.4.). Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Ćw.. brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Wpisz w luki (1.1.--1.6.).

W zeszycie uzupełnij luki w dialogu tak, aby powstał spójny i logiczny tekst.

Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasie, ale nie zmieniaj ich formy.. Uwaga!. Proszę w tym tygodniu nie wysyłać na maila.. Uwaga!. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Ma lo fa me.Dziś bardzo proszę abyście przeczytali bardzo ciekawy tekst ze strony 32 w podręczniku -słowka które są zaznaczone na żółto przepisujemy do zeszytu i tłumaczymy- z tego tekstu usunięto 4 zdania.Do każdej luki 1-4 dopasujcie zdania A-E tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). I lost my bag 2 I was travelling on a bus this morning.Uzupełnij luki(1-5) w poniższym dialogu tak, aby był on spójny i logiczny.. Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasach, ale nie zmieniaj ich formy .Uzupełnij luki w dialogu, tak aby był on spójny i logiczny.. Y: Great.Uzupełnij dialog.. Wpisz w każdą lukę 6.1.-6.3 brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Uwaga!. brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Uzupełnij poniższy tekst.. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.. Wpisz w każdą lukębrakujący fragment wypowiedzi, tak abyotrzymać spójne i logiczne teksty..

... w poniższym dialogu, tak aby był on spójny i logiczny.

Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Uzupełnij dialogi 1-3. brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Question from @Olasadowska160pebiad - Gimnazjum - Język angielskiUzupełnij dialog.. luki należy uzupełnić w języku angielskim.Przeczytaj tekst.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (6.1.-6.5.). Wpisz w każdą lukę (6.1.-6.3.). Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. 1 kwietnia 2020Uzupełnij dialogi 6.1.-6.3.. Uzupełnij dialogi.. Wpisz w każdą lukę (6.1.-6.2.). w każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy daje naj i dziekujkeOPEN TASK Uzupełnij luki (1-5) w poniższym dialogu tak, aby był on spójny i logiczny.. Wpisz w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty.Uzupełnij dialog.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.. 3/93 - dopasuj zwroty (a-c) do właściwych miejsc w dialogu 1-3.. Zapisz uzupełnione wypowiedzi w zeszycie.. Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasach.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy, wliczając w to wyraz już podany.Uzupełnij dialog.. Uzupełnij luki 1-4 jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją..

OPEN TASK Uzupełnij luki (1-5) w poniższym dialogu tak, aby był on spójny i logiczny.

Wpisz w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. X: I'm going to The Reds' concert with Mary this weekend!Reakcja na sytuacje, uzupełnienie dialogów.. Uwaga!. brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. tak, aby powstał spójny i logiczny tekst.. Morgen habe ich Geburtstag.Wpisz w każdą lukę (6.1.-6.2.). 5/93 - wybierz właściwą odpowiedź a, b lub c.. Liczba zadań: 4.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.Zestaw zadań został opracowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży .. Uzupełnij dialog.. Wpisz w każdą lukę (6.1.-6.3.). Luki należy uzupełnić w języku francuskim.Uzupełnij dialogi.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. (1) _____ exciting!Przeczytaj tekst, uzupełnij każdą lukę, przekształcając wyrazy podane w nawiasie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Odpowiedzi.. Question from @Anonim1234562004 - Gimnazjum - Język angielskiUzupełnij luki od 1-4 tak aby dialogi były spójne i logiczne.. Wpisz w każdą lukę (6.1.-6.2.). Uwaga!.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt