Fundacja współpracy polskoniemieckiej wniosek

Pobierz

Maksymalna kwota dotacji wynosi 80.000 PLN / 20.000 EUR i może stanowić maks. 60 % całkowitych kosztów projektu.Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej wspiera relacje między Polakami i Niemcami.. W 1530 r. otrzymał od króla zwolnienie z obowiązku sprawowania urzędów miejskich ze względu na słabą znajomość języka polskiego.Tomasz Stanisław jest anestezjologiem dziecięcym, doktorem habilitowanym nauk medycznych, założycielem Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci.. Zdjęcie: dyrektor Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej Cornelius Ochmann pod pomnikiem Willy'ego Brandta w Warszawie, 7.12.2020 .. Przez 20 lat istnienia FWPN dofinansowała ponad 10 tys.. Termin nadsyłania zgłoszeń: 20 listopada 2020 r. Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej docenia pracę dziennikarzy i dziennikarek z obu krajów, od których relacji zwłaszcza dzisiaj w dużej mierze zależy kondycja naszego społeczeństwa.Stypendia dziennikarskie Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.. Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Instytut Książki i Literarisches Colloquium Berlin przyjmują zgłoszenia do Stypendium im.. Przez 20 lat istnienia FWPN dofinansowała ponad 10 tysięcy bilateralnych projektów i współtworzyła tym samym fundamenty porozumienia polsko-niemieckiego.. Na tej stronie znajdą Państwo (zob.. bilateralnych.W ramach priorytetów Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckie przyjmujemy wnioski jak do tej pory, czyli na bieżąco i bez konkursów, w skróconym terminie do 3 miesięcy przed realizacją projektu.Współpraca bilateralna 2.0 - wyzwania i szanse w kryzysie..

17 Sep 16 SepFWPN wspiera rozwój współpracy polsko-niemieckiej także poprzez organizację konkursów oraz programów stypendialnych.

Wysłanie wniosku za pomocą ISOW jest równoznaczne ze złożeniem wniosku (nie przyjmujemy wersji papierowej).. Podpis elektroniczny nie jest wymagany.Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Instytut Książki i Literarisches Colloquium Berlin przyjmują zgłoszenia do Stypendium im.. Otwarte konkursy ofert, rok 2021 + Oferty składane w trybie art. 19a ustawy, rok 2021Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej wspiera dobre relacje między Polakami i Niemcami.. 2 powyżej nie jest zobowiązana do ponoszenia jakichkolwiek innych kosztów i wydatków związanych z pobytem stażysty w Polsce.Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN; niem.. FWPN wspiera dobre relacje między Polakami i Niemcami.. Przez 30 lat istnienia FWPN.Stypendia Dziennikarskie Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.. Przed przystąpieniem do edycji wniosku proszę zapoznać się z poniższymi informacjami.. U podstaw działań FWPN leży przekonanie, że Polacy i Niemcy jako równorzędni partnerzy mogą wspólne działać na rzecz nowoczesnego .#30latFWPN w spotach - ogłaszamy Stypendium im.. 1 powyżej oraz wypłatą dodatku podróżnego na zasadach określonych w ust..

Uwagi techniczneFundacja wspiera projekty realizowane w ramach współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi partnerami z zakresu: współpracy instytucjonalnej, nauki i kształcenia, mediów oraz kultury.

Albrechta Lemppa za rok 2021 !Stypendium jest przeznaczone dla pisarzy z Polski i Niemiec oraz dla niemieckich tłumaczy literatury polskiej i polskich tłumaczy literatury niemieckojęzycznej Stypendia dziennikarskie Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej 2020.. FWPN wspiera dobre relacje między Polakami i Niemcami.. Celem konkursu jest wsparcie dziennikarzy, których praca przyczynia się do podnoszenia jakości relacji polsko-niemieckich, a także otwiera Polaków i Niemców na nowe wyzwania europejskie.Pierwszym przedstawicielem rodu potentatów finansowych z Augsburga, który osiedlił się w Warszawie w 1515 r., był Jerzy Fugger.. W młodości działał w harcerstwie, w końcu lat 70. i w latach 80. był związany z opozycją demokratyczną .Polacy z wyboru.. Przez 20 lat istnienia FWPN dofinansowała ponad 10 tysięcy bilateralnyc.. h projektów i współtworzyła tym samym fundamenty porozumienia polsko-niemieckiego.. Rodziny pochodzenia niemieckiego w Warszawie w XIX i XX w. to internetowy serwis popularyzujący losy mieszkańców Warszawy, Polaków o korzeniach niemieckich.Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej z wyjątkiem stypendium, o którym mowa w ust.. Aktualną ofertę programową można śledzić na stronie internetowej Fundacji w zakładce "Stypendia i bieżące konkursy".. Albrechta Lemppa za rok 2021.Fundacja Wspolpracy Polsko-Niemieckiej, Warsaw, Poland..

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej nie udziela środków na:Na tej stronie będą mogli Państwo złożyć wniosek o dotację ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz śledzić aktualny status wysłanego wniosku.

"Dokumenty") wspólne oświadczenie Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz PNFN w sprawie pandemii koronawirusa.. Wniosek o dotację należy wypełnić i przesłać za pomocą Internetowego Systemu Obsługi Wniosków (ISOW).. projektów wspartych przez PNFN ‍‍Jednocześnie przypominamy, że wnioski do FWPN mogą składać także instytucje samorządowe, do czego serdecznie zachęcamy.. Celem konkursu jest wsparcie dziennikarzy, których praca przyczynia się do podnoszenia jakości relacji polsko-niemieckich, a także otwiera Polaków i Niemców na nowe wyzwania europejskie.Dotacje Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.. Przez 20 lat istnienia FWPN.. [WSPÓŁPRACA POLSKO-NIEMIECKA] Fundacja Wspolpracy Polsko-Niemieckiej:"30 lat Traktatu - 30 lat FWPN" Rusza nabór wniosków w jubileuszowej linii projektowej FWPN - z preferencyjnymi warunkami finansowania!. FWPN wspiera dobre relacje między Polakami i Niemcami.. 5,1 tys. osób lubi to.. W latach pracował w warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka.. Odpowiedzialny - LOTOS.plFundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Warszawa.. Dofinansowuje, inicjuje, wspiera polsko-niemieckie projektyJesteśmy odpowiedzialni za wpływ, jaki nasza działalność wywiera na otoczenie oraz za sposób, w jaki kształtujemy relacje z działającymi w nim kluczowymi dla nas grupami społecznymi i biznesowymi..

W 2021 roku mija 30 lat od podpisania przez Rzeczpospolitą Polską i Republikę Federalną Niemiec "Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy" i powołania do ...Fundacja Wspolpracy Polsko-Niemieckiej, Instytut Książki i Literarisches Colloquium Berlin przyjmują zgłoszenia do Stypendium im.

Informacja na temat skutków pandemii dot.. Odrębne terminy dotyczą wniosków składanych w ramach konkursów.. Wnioski złożone w terminie krótszym niż wymagany nie są przyjmowane.Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) umożliwia spotkania i współpracę Polaków i Niemców.. Termin nadsyłania zgłoszeń: 20 listopada 2020 r. Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej docenia pracę dziennikarzy i dziennikarek z obu krajów, od których relacji zwłaszcza dzisiaj w dużej mierze zależy kondycja naszego społeczeństwa.Fundacja Wspolpracy Polsko-Niemieckiej, Warsaw, Poland..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt