Miesięczny plan pracy świetlicy

Pobierz

Zajęcia czytelnicze Zajęcia plastyczno-techniczne Zajęcia ruchowe Zajęcia umuzykalniające Wrzesień.. Tematyka zajęć wychowawczo-dydaktycznych realizowanych na świetlicy Miesiąc Tematy tygodniowe Zadania szczegółowe WRZESIEŃ 1.. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019.. - poznawanie się grupy - kształtowanie umiejętności przedstawiania się - kształtowanie zdolności manualnych - poznanie zasad bezpiecznej zabawy na placu zabaw, boisku, sali gimnastycznej i w świetlicyPLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY na rok szkolny 2012/2013 MIESI ĄC CYKL TEMATYCZNY ZAJ ĘCIA UMYSŁOWE imprezy okoliczno ściowe ZAJ ĘCIA .. organizacja pracy świetlicy , przypomnienie regulaminu świetlicy, stołówki.. Poznajemy wyposażenie sali.. Poznajemy wyposażenie sali.. cykl .. 16.00 - 17.00 - Pomoc w odrabianiu zadao domowych, zajęcia indywidualne przy stolikach i w kąciku zabaw, 17.00 - 18.00 - Gry i zabawy rozrywkowe na boisku szkolnym, w kąciku zabaw lub na .Miesięczny plan pracy świetlicy-wrzesień i październik Data dodania: 2007-11-03 10:11:57 Miesięczne plany pracy są opracowane zgodnie z kalendarzem oraz w oparciu o szkolny program profilaktyki, plan wychowawczy szkoły i roczny program rozwoju szkoły.Plany pracy • świetlica szkolna • pliki użytkownika ewalukas przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • TEMATYKA ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH.doc, ROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ.docPlan pracy świetlicy w roku szkolnym 2021-2022 (39.2 KiB) Pomiń nawigację ..

Plan pracy świetlicy.

gry i zabawy Świetlicowe.. plastyczno - techniczne zajĘcia ruchowe.. wŁadysŁawa Łokietka w topoli krÓlewskiej.. Karta zgłoszenia ucznia.. Moje wakacyjne plany - rozmowa.. Tematy tygodniowe .. 2.PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Świetlica we współczesnej edukacji szkolnej pełni bardzo ważna rolę.. Przedstawienie regulaminu świetlicy szkolnej.ROCZNY PLAN PRACY W ŚWIETLICY.. Zapoznanie dzieci z zasadami obowiązującymi Plan pracy świetlicy szkolnej wynika z programu wychowawczego szkoły.. Wychowawcy : mgr Małgorzata Sołoducha, mgr Beata Zielińska, mgr Grażyna Dymowska, mgr Anna KalinowskaPLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA MIESIĄC: WRZESIEŃ 1.. 09 Witaj szkoło!. Zapoznanie uczniów z nowym miejscem jakim jest świetlica szkolna.. Jesień jako pora roku.. PRZY ZSI W LUBINIE.. Nowa podstawa programowa wskazuje świetlicę, jako miejsce nie tylko przeznaczone do spędzania czasu wolnego, ale ważne miejsce wychowania poza zajęciami edukacyjnymi.Ramowy plan dnia; Obowiązki Świetliczaków; Grupy i sale; Dokumenty; Innowacje świetlicy; Roczny plan klas; Plan pracy świetlicy; Rada Rodziców Świetlicy.. Wydarzenia-świetlica-2021-2022.. Organizacja pracy świetlicy szkolnej − Integracja zespołu.PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNY ŚWIETLICY SZKOLNEJ DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 MIESIĄC TEMAT TYGODNIA ZADANIA WRZESIEŃ -Witamy w szkole, witamy w świetlicy 02-04.09.2020 -Å»egnajcie wakacje!.

Regulamin pracy świetlicy.

Witaj szkoło, witaj świetlico!ROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ .. JANA PAWŁA II W ROKITKACH Cele i zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych w świetlicy.. Organizacja pracy świetlicy szkolnej .. INTEGRACJA W GRUPACH I ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY Uroczyste powitanie nowych wychowanków świetlicy.. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018.. opracowała Teresa Thomas - społeczny kierownik świetlicy.SZCZEGÓŁOWY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ "KASKADA" WRZESIEŃ 1.. WITAJ ŚWIETLICO!. Bezpieczeństwo na drogach i ulicach.. Poznajemy zasady obowiązujące .. na rok szkolny 2019'0 .. W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM IM.. Wspomnienia z wakacji.. Gry i zabawy integrujące grupę np.plan pracy Świetlicy szkolnej na miesiĄc wrzesieŃ 2016 r. hasŁo miesiĄca: "powrÓt do szkoŁy" hasŁo tygodnia "witaj szkoŁo" "poznajemy teren szkoŁy" "bezpieczna droga do szkoŁy" "zŁota polska jesieŃ" "barwy jesieni" data 1-2 września 2016 r. 5-9 września 2016 r.plan pracy Świetlicy szkolnej.. SP W NIEMCZYNIE.. Zadania .. Lidię MałyszczakPLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 Termin realizacji Hasła tygodnia Pogadanka, rozmowa Zajęcia czytelnicze Zajęcia audiowizua lne Zajęcia praktyczno-plastyczne Gry i zabawy dydaktyczn e Sport, rekreacja.. Główne zadania: 1.. Świetlica moich marzeń - rysunek..

Miesięczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej.

Lato - praca plastyczna.Plan zajęć dnia: 14.00 - 15.30 - Zajęcia tematyczne - realizacja programu "Świetlicowa Lokomotywa", zabawy w kąciku zabaw.. Poznajemy wyposażenie sali.. tydzieŃ imprezy.. samorzĄdowa szkoŁa podstawowa .. w świetlicy.. Gry i zabawy integrujące grupę np.Świetlica szkolna Rok szkolny 2020/2021 5 Tygodniowy plan pracy w świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2020/2021 grupa młodsza kl.I - III Realizacja stałych form pracy: pomoc w odrabianiu prac domowych, głośne czytanie literatury dziecięcej, zabawy w grupach koleżeńskich, gry stolikowe, zajęcia relaksacyjne,Szczegółowy plan pracy świetlicy jest propozycją dla wszystkich wychowawców i może być modyfikowany oraz dodatkowo wzbogacany poprzez włączanie się w ogólnoszkolne projekty oraz dostosowywany do potrzeb i życzeń dzieci.. BEZPIECZEŃSTWO NA DROGACH I ULICACHPLAN PRACY ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 2019/2020 L.p ZADANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN 1.. Wychowawcy organizują pracę grup, dostosowując tematykę zajęć do obchodzonych uroczystości i świąt, pór roku .PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ Szkoły Podstawowej w Niwiskach w roku szkolnym 2015/2016.. Tydzień Cykl tematyczny Zajęcia umysłowe.. Treści programowe podzielone są na cykle tematyczne.. ROK SZKOLNY 2013/2014 .. Cele i zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych w świetlicy 1..

w świetlicy.

Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w czasie zajęć terenowych, pogadanka na temat właściwego zachowania się podczas wycieczek i zajęć w terenie.. I Wspomnienia z wakacji.. Miesiąc.. tematyczny.. Treści programowe podzielone są na cykle tematyczne.ROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ.. INTEGRACJA W GRUPACH I ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY - regulamin bezpiecznego zachowania się w świetlicy, stołówce szkolnej.. − Ustalenie norm i zasad obowiązujących w świetlicy.. w roku szkolnym 2014/2015.. Witaj szkoło, witaj świetlico!. Zabawy ruchowe Uwagi, cele 01 - 04.. Plan pracy świetlicy szkolnej wynika z programu wychowawczego szkoły.. z podziałem na tygodnie tematyczne.. Poznajemy się lepiejPLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2012-2013 Opracowany przez mgr.. Miesiąc Tydzień Cykl tematyczny Zajęcia umysłowe Zajęcia czytelnicze Zajęcia plastyczno - techniczne Zajęcia ruchowe Zajęcia umuzykalniające Wrzesień Wspomnienia zMiesiąc .. NA ROK SZKOLNY 2021/2022.. Omówienie dziennegoTygodniowy plan pracy świetlicy szkolnej MIESIĄC TYDZIEŃ CYKL TEMATYCZNY ZADANIA DYDAKTYCZNE I SPOSÓB REALIZACJI Wrzesień 01.09-04.09 WITAJ SZKOŁO!. okolicznoŚciowe.. pomoc w nauce i odrabianiu lekcji zajĘciaPodsumowanie całorocznej pracy świetlicy.. Witamy jesień.. - Witaj szkoło, witaj świetlico!. Dzień Chłopaka.. 15.30 - 16.00 - Podwieczorek, czynności porządkowe.. zajĘcia umysŁowe zajĘcia.. Zapoznanie dzieci z zasadami obowiązującymi w świetlicy.. Rok szkolny 2021/2022; Rok szkolny 2020/2021; Rok szkolny 2019/2020; ArchiwumŚwietlica.. Witaj szkoło.. Archiwum świetlica.. Witaj szkoło, witaj świetlico!. wwrzesień.. Wyposażenie świetlicy; Nasze sukcesy; Wpłaty; Nasze fotorelacje.. -Rozmowy na temat poszanowania sprz ętu w świetlicy, gier , zabawek.ROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2019/2020 I.. PLAN PRACY ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W RZESZOWIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021 Cele i zadania zajęć w świetlicy: − Zapoznanie z regulaminem świetlicy i zasadami bezpieczeństwa w związku z pandemią COVID-19.. Zapoznanie dzieci z zasadami obowiązującymi w świetlicy.. Regulamin pracy świetlicy.. OGÓLNE ZAŁOÅ»ENIA.. Powitanie wszystkich uczestników świetlicy.. Wspomnienia świetlicowe - wypowiedzi dzieci na temat śmiesznych, miłych wydarzeń w świetlicy.. Wydarzenia biblioteka 2021-2022.Miesięczne plany pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2018/2019 WRZESIEŃ I.. 07-13.09.2020 -Przypomnienie o obchodach wybuchu II Wojny światowej .Miesięczne plany pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2017/2018 WRZESIEŃ I..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt