Właściwości substancji kartkówka

Pobierz

Właściwości tlenu: - jest gazem, - bezbarwny, - bezwonny, - bez smaku, - podtrzymuje palenie, - trudno rozpuszczalny w wodzie, 3.Kartkówka - substancje i ich przemiany : Etap edukacyjny: III etap edukacji : Opis: Sprawdzenie wiedzy uczniów z działu: "Substancje i ich przemiany".. Stopień utlenienia oznacza się liczbą rzymską za symbolem pierwiastka, np. Zn(II), Al(0).. Za pomocą zmysłu wzroku poznasz: a) kształt przedmiotu b) zapach lasu c) śpiew ptaków d) smak czekolady 2.. SUBSTANCJE I ICH WŁAŚCIWOŚCI Uczeń: 1) Opisuje właściwości substancji będących głównymi składnikami stosowanych na co dzień produktów np. soli kamiennej, cukru, mąki, wody, miedzi, żelaza; wykonuje doświadczenia, w których bada właściwości wybranych substancji.. Wersja BStart studying wpływ rodzaju wiązania chemicznego na właściwości substancji.. Ciekłe Gazowe Gazy, czyli substancje w stanie lotnym spotykamy się na co dzień.. 3.Przesyłam przykładową kartkówkę o wodorotlenkach dla uczniów klasy siódmej szkoły podstawowej z podziałem na dwie grupy.. Kartkówka 1.. Długość wiązania C-O w tlenku węgla wynosi 1,1283 Å.Ładunek formalny i różnice w elektroujemności atomów węgla i tlenu znoszą się wzajemnie, co sprawia, że cząsteczka ma niewielki moment dipolowy (0,10980 D) z ładunkiem ujemnym na atomie węgla, choć w rzeczywistości sześć uwspólnionych elektronów wiązania jest prawdopodobnie wyciąganych w kierunku atomu tlenu.Opisz przykład zmiany właściwości substancji pod wpływem zmiany temperatury..

Gęstość substancji 5 MB PDF Scenariusz 3.

(po lekcji "Substancje") Grupa B Zadanie 1.. Najważniejszym gazem dla wszystkich zwierząt i ludzi jest tlen, dla roślin zaś dwutlenek węgla.cząsteczki tej substancji miały budowę jonową.. (1p) A.tlenek magnezu, woda .1. zrobiłam to zadanie, ale nie wiem czy dobrze pomożecie?. Właściwości wodorotlenku sodu (4) .. Pobierz (docx, 29,2 KB) .. złoto, mleko, żelazo, pieprz, woda ;D chodzi mi o stan skupienia, barwę, zapach i inne cechy charakterystyczne.. KArtKówKA 2.1.. Substancje , których roztwory wodne przewodzą prąd elektryczny.. W ten sposób określamy stan skupienia substancji.Substancje mają określone charakterystyczne cechy, które nazywamy właściwościami tych substancji.. Autor: Joanna Drużyńska - Szkoła Podstawowa w Kuleszach Kościelnych : Zgłoszone przez: Bożenna KossakowskaChemia;) właściwości substancji .. Zadanie 2. :D To pytanie ma już najlepszą odpowiedź, jeśli znasz lepszą możesz ją dodaćKartkówka 6.. Podane substancje podziel na pierwiastki i związki chemiczne: woda, magnez, dwutlenek siarki, azot, tlenek miedzi (II) 2.. Zjawisko zmiany wody w parę wodną nazywamy: a) skraplaniem b) parowaniem c) sublimacją 4.test z chemii w klasie I gimnazjum - substancje chemiczne i ich przemiany .. imię i nazwisko klasa 1.. W układzie odpornościowym pełni rolę obronną, zapobiegając ingerencji drobnoustrojów, toksyn oraz komórek rakowych.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: właściwości substancji ciekłych i gazowych..

"Badanie właściwości tlenku węgla(IV)" ... wynagrodzę się!

3.Plik właściwości substancji czyli ich cechy charakterystyczne kartkówka.pdf na koncie użytkownika mswbull • Data dodania: 25 lis 2018I.. (1 pkt) Substancja wybuchowa jest oznaczona piktogra-mem o numerze: .. Typowymi stałymi związkami mającymi postać drobnych lub grubych kryształów są różne sole.. Zjawisko samorzutnego rozprzestrzeniania się drobin w każdym ośrodku, np. w cieczy lub gazie to:Substancje i ich przemiany , Klasa 7 , Chemia Nowej Ery , Chemia , Reforma 2017 Szkoła podstawowa klasy 4,8 , Zasoby , strona 1 , dlanauczyciela.plTest Sole - właściwości i otrzymywanie Test Reakcje chemiczne Test Wiązania chemiczne - Cząsteczki Test Składniki powietrza Test Kwasy nieorganiczne - część 1 Test Kwasy nieorganiczne - część 2 Test Wodorotlenki Test Węgiel i jego związki z WodoremKolagen posiada wyjątkowe cechy: jest bardzo elastyczny, a jednak niezwykle wytrzymały.. W tym celu wpisz odpowiednie cyfry do właściwych komórek tabeli.test na znajomość właściwości fizycznych i chemicznych substancji, a także innych charakterystucznych właściwości pierwiastków i związków chemicznych Zawiera 15 pytań.. Otrzymywanie tlenu i badanie jego właściwości: a) Przebieg: ogrzewamy nadmanganian potasu, b) Obserwacja: wydziela się bezbarwny gaz, w którym zapala się tlące się łuczywo, c) Wniosek: tlen jest gazem, który podtrzymuje palenie 2..

"Gęstość substancji" \ Klasa 7 \ Substancje i ich przemiany \ 3.

Wyróżniamy właściwości: fizyczne (stan skupienia, barwa, połysk, gęstość, twardość, rozpuszczalność w wodzie, temperatura wrzenia i topnienia, przewodnictwo elektryczne i cieplne) chemiczne (zapach, smak, palność, aktywność .Kartkówka nr 1 - Podstawowe pojęcia fizyczne Grupa I 1.. Ćwiczenie 2.Kartkówka - substancje i ich przemiany Obszar tematyczny Edukacja przyrodnicza Typ zasobu Inne Tytuł Kartkówka - substancje i ich przemiany Etap edukacyjny III etap edukacji Opis Sprawdzenie wiedzy uczniów z działu: "Substancje i ich przemiany".. 1.Wskaż zestaw, w którego skład wchodzą wyłącznie związki chemiczne.. mocny kwas ( ciecz ( substancja stała ( bezbarwny ( bezwonny ( ma zapach zgniłych jaj ( ma gęstość mniejszą niż gęstość wody ( rozpuszcza się w wodzie ( zwęgla cukier ( ma właściwości wybielające ( bardzo lotny ( stężony dymi ( higroskopijny ( nietrwały.. Wymienione pojęcia, oznaczające substancje, ciała fizyczne i zjawiska, umieść w odpowiednich rubrykach tabelki: lód, cukier, szklanka, padający deszcz, góra lodowa, rower, latający ptak.. Możemy je badać zmysłami (np. zobaczyć, usłyszeć, powąchać) lub za pomocą specjalnych przyrządów, co pozwala odróżnić daną substancję od innej..

Właściwości substancji, czyli ich cechy charakterystyczne 120 kB DOCX Scenariusz 3.

Autor Joanna Drużyńska - Szkoła Podstawowa w Kuleszach Kościelnych Zgłoszone przez .Budowa.. Substancja Ciało fizyczne Zjawisko fizyczne 2.Sprawdzian z działu "Substancje i ich właściwości" kl.IV Anna Andreczko 1.. Chroni narządy wewnętrzne takie jak nerki, żołądek czy wątrobę tworząc wokół nich podtrzymującą je w miejscu warstwę ochronną.. Podkreśl nazwy procesów, które zaliczysz do reakcji chemicznych: topnienie parafiny, spalanie magnezu, fotosynteza, odparowanie wody podczas ogrzewania, rozkład .grupa I TEST: "Substancje chemiczne i ich przemiany.". Istnieją również proste substancje o podobnej strukturze, na przykład diament lub grafit, kamienie szlachetne i półszlachetne, minerały, skały.Podkreśl właściwości kwasu siarkowego(VI).. Opisując właściwości substancji, zawsze zwracamy uwagę na to, w jakiej postaci ona występuje - stałej, płynnej czy może gazowej.. Pierwiastki występujące na kilku stopniach utlenienia mają różne właściwości chemiczne oraz właściwości utleniająco - redukujące.Ciecze: przyjmują kształt naczynia w którym się znajdują, mają własną objętość, którą trudno zmienić, wytwarzają powierzchnię swobodną, niektóre przewodzą prąd elektryczny i zwane są elektrolitami , najczęściej są złymi przewodnikami ciepła, ciepło rozchodzi się na zasadzie konwekcji, Gazy: nie mają własnego kształtu, łatwo zmieniają objętość (są ściśliwe .W zależności od rodzaju właściwości substancji krystalicznych różnią się..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt