Miejsko przemysłowy krajobraz wyżyny śląskiej

Pobierz

Przez lądy i oceany.. Klasa 5, temat: Na Wyżynie Śląskiej dominuje krajobraz miejsko - przemysłowy.. Krajobraz rolniczy Wyżyny Lubelskiej.. a) Uzupełnij tabelę.. Występują silne zanieczyszczenia powietrza, których skutkiem jest zmniejszenie natężenia promieniowania słonecznego i zwiększenie zachmurzenia.. Jest to największy obszar zurbanizowany w Polsce.. wg Michalinawozniczko.. Quiz do filmu - Lubelskie z lotu ptaka.. Escape room - Co wiesz o krajobrazie wielkomiejskim Warszawy?. Krajobraz krasowy Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.. Wyżyna należy do regionów najsilniej przekształconych przez człowieka.. liczba pobrań: 5168. zaktualizowany: 2018-07-24.Krajobraz Wyżyny Śląskiej to najbardziej przekształcony przez człowieka krajobraz Polski.. W tej sekcji dostępne są następujące materiały do wydruku: Supermiasto - Poznajemy nazwy miast konurbacji śląskiej (szyfr) Wyżyna Śląska - Łączymy pary zdań w jedno.TEMAT LEKCJI: Krajobraz miejsko-przemysłowy Wyżyny Śląskiej Klasa V Lekcja otwarta z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych DATA: 11.12.2019, godzina 13.35-14.20, sala nr 214 ZAKRES TREŚCI Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ: II.1 wskazuje na mapie położenie krain geograficznych Polski;1.. Wokół kopalo i fabryk rozwijały się osiedla, a później miasta, które łączyły się ze sobą gęstą siecią dróg i linii kolejowych..

Krajobraz miejsko-przemysłowy Wyżyny Śląskiej.

Scenariusz lekcji 14.. Klimat Wyżyny uległ znacznemu przeobrażeniu pod wpływem działalności człowieka.. wg Dorota241.. Wjeżdzając na jej teren, odnosi się wrażenie, że otacza nas ogromne miasto pełne kopalń, hut, koksowni i fabryk.. Krajobraz miejsko-przemysłowy Wyżyny Śląskiej.. Znajdują się tam kopalnie, fabryki i inne zakłady przemysłowe.. Przemysł na Wyżynie Śląskiej - korzyści i straty .. Polski.. pokaż więcej.. Występują tu dość duże opady (700-800 mm rocznie).. wyjaśnisz znaczenie terminu krajobraz; wymienisz składniki krajobrazu; wymienisz elementy krajobrazu najbliższej okolicy Dzisiaj znajdują się tu także elektrownie, fabryki samochodów i tramwajów, zakłady przemysłu chemicznego (np. zajmujące się produkcją farb) i wiele innych.1.. Cechy krajobrazu silnie przekształconego przez człowieka.. Pobieraj materiały i pomoce dydaktyczne z Klubu Nauczyciela Uczę.pl!Krajobraz miejsko-przemysłowy Wyżyny Śląskiej; Krajobraz rolniczy Wyżyny Lubelskiej; Krajobraz Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej; Krajobraz wysokogórski Tatr; Twoja wiedza/umiejętności.. Krajobraz wysokogórski Tatr.. Obecnie głównym ujściowym korytem najdłuższej polskiej rzeki jest Przekop Wisły w Gdańsku.. Krajobraz miejsko-przemysłowy Wyżyny Śląskiej.. Sprawdź, już teraz!.

Krajobraz miejsko-przemysłowy na przykładzie Wyżyny Śląskiej.

Miasta o liczbie mieszkańców od 100 000 do 500 000 Miasta o liczbie mieszkańców od 50 000 do 100 000 Miasta o liczbieKrajobraz miejsko-przemyslowy Wyzyny Slaskiej.. Do największych miast tego obszaru należą Katowice , Sosnowiec, Gliwice i Zabrze.. Wykonaj polecenia na podstawie tekstu i mapy zamieszczonej w podręczniku (s. 59).. Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok fałszywego literę - F. 1.. Na mapie konturowej, korzystając z mapy w podręczniku i w atlasie oraz z internetu, zaznacz kolorem nazwy Tychy i Jaworzno oraz zaznacz granice administracyjne powiatów i gmin.. E-ćwiczenia - zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na .Położenie NA M A P I E : Krajobraz miejsko - przemysłowy Wyżyny Śląskiej Podstawowe zależności między składnikami poznawanego krajobrazu: OBIEKTY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i PRZYRODNICZEGO: • 250 lat temu Wyżyna Śląska - słabo zaludniona kraina porośnięta lasami • odkrycie węgla kamiennego spowodowało powstanie kopalńKrajobraz wielkomiejski Warszawy.. Wysuniętą najbardziej na zachód i południe częścią pasa wyżyn jest Wyżyna Śląska, na której występuje krajobraz miejsko-przemysłowy ( fabryki, kopalnie i obszary miejskie).. Filtry: karty pracy do scenariuszy lekcji.. Krajobraz wysokogórski TatrOpisz miejsko-przemysłowy krajobraz Wyżyny Śląskiej..

5 klasa - Krajobraz miejsko-przemysłowy Wyżyny Śląskiej.

Tap to unmute.Miejsko-przemysłowy krajobraz Wyżyny Śláskiej to najbardziej przekształcony przez człowieka polski krajobraz.. Wzniesienia usypane z odpadów górniczych na powierzchni ziemi to:Krajobraz miejsko-przemysłowy.. Oprócz kopalni na terenie Wyżyny Śląskiej budowano również huty.. Gwałtowny rozwój górnictwa nastąpił w XIX wieku.. Regulamin Polityka prywatności Polityka cookies Przegląd treści Dla rodziców Dla szk .Obok kopalni znajdują się zakłady przerabiające surowce: elektrownie, elektrociepłownie i huty różnych metali oraz hałdy czyli sztuczne wzniesienia, na których gromadzi się odpady z kopalń.. Węgiel kamienny przyczynił się do rozwoju przemysłu.. Część 2.. Tak ukształtował się miejsko-przemysłowy krajobraz Wyżyny Śląskiej.Opisz miejsko przemysłowy krajobraz wyrzyny śląskiej Odpowiedz przez Guest Cechy krajobrazu wyżyny śląskiej to: mało urozmaicone ukształtowanie terenu, duża ilość fabryk i zakładów przemysłowych, duża ilość kopalń węgla kamiennego, kraina silnie zaludniona.Scenariusz przedstawia cele lekcji, metody kształcenia i formy pracy, pracę domową, a przede wszystkim przykładową realizację tematu o krajobrazie miejsko-przemysłowym Wyżyny Śląskiej.. Krajobraz rolniczy Wyżyny Lubelskiej.. E-podręcznik.. Materiały dla nauczycieli..

krajobrazPołącz w pary.

Wyżyna Śląska jest najbardziej zanieczyszczoną wyżyną w Polsce.KRAJOBRAZ MIEJSKO-PRZEMYSŁOWY WYŻYNY ŚLĄSKIEJ (TYCHY, JAWORZNO) Zadanie 1.. Escape room - Zrobisz ze mną cegłę?. Cechy krajobra zu miejsko -przemysłowego: - kopalnie - fabrykiKrajobraz miejsko-przemysłowy Wyżyny Śląskiej.. Część 3.. Obecnie głównym ujściowym korytem .Krajobraz miejsko-przemysłowy Wyżyny Śląskiej 1.. Jeszcze około 200 lat temu Wyżyna Śląska była porośnięta lasami i słabo zaludniona.Krajobraz miejsko - przemysłowy na przykładzie Wyżyny Śląskiej; Przemysł to działalność człowieka polegająca na wydobyciu rozmaitych zasobów naturalnych oraz ich przetwarzaniu .. W związku z tym przemysł dzieli się na wydobywczy (górnictwo) i przetwórczy (produkcja).Gleby Wyżyny Śląskiej to głównie bielice i gleby płowe.. Taki krajobraz Wyżyny Śląskiej jest przykładem krajobrazu przemysłowego - krajobrazu całkowicie przekształconego przez człowieka.Temat: Krajobraz miejsko-przemysłowy Wyżyny śląskiej.. Rozwój przemysłu na Wyżynie Śląskiej przyczynił się do zniszczenia naturalnego krajobrazu.Krajobraz miejsko-przemysłowy Wyżyny ŚląskiejTest.. 5 klasa - Krajobraz miejsko-przemysłowy Wyżyny Śląskiej.. Wprowadzenie.. W wilgotnym lesie równikowym i w lesie strefy umiarkowanej.Z czasem zaczęły powstawać kopalnie, a później zakłady przemysłowe.. Przemysł na Wyżynie Śląskiej rozwijał się dzięki bogatym złożom węgla kamiennego.. Podaj po 2 przykłady miast o określonej liczbie mieszkańców.. Pogoda a klimat.. Opracuj legendę mapy.. Zwykle granice między miastami na tej wyżynie są niezauważalne.. Zaloguj się, by mieć dostęp do zasobów.. Polub to zadanie.. Wyżyna Śląska jest obszarem bogatym w surowce naturalne; do najważniejszychWyżyna Śląska - krajobraz miejsko-przemysłowy | klasa 5 - YouTube.Krajobraz miejsko - przemysłowy Wyżyny Śląskiej.. Krajobraz miejsko-przemysłowy Wyżyny Śląskiej.. Krajobrazy Polski - podsumowanie.. Wokół nich budowano osiedla oraz miasteczka, które się rozrastały aż powstał z nich obszar miejski połączony siecią dróg i linii kolejowych.. Krajobraz najbliższej okolicy.. Mniejsza degradacja środowiska występuje w północnej części Wyżyny Śląskiej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt