Przeczytaj tekst dobierz wlasciwy naglowek a-f ways to learn

Pobierz

Uwaga: dwa nagłówki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej części tekstu.. Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę.. Wpisz literç w kaŽdQ kratkç.. Wpisz litere w kratke.. 2011-02-05 14:10:37 Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę.. Dobierz właściwy nagłówek (A-F) do każdej części tekstu (1.-4.).. Dobierz "lasciwy naglówek (A—F) do kaŽdej czçšci tekstu (4.1.—4.4.).. Wpisz odpowiednie litery obok numerów akapitów.. Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę.. Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę.. Dobierz wlašciwy naglówek (A-F) do kaŽdego akapitu tekstu (4.1.-4.4.).. Wpisz odpowiednia literç w kaŽda kratkç.. A WORLD-FAMOUS SYMBOL OF THE CITYPrzeczytaj tekst.. Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę.. Zadanie 4.. Dobierz właściwy nagłówek (A-F) do każdej części tekstu (4.1.-4.4.).. Dobierz właściwy nagłówek (A-F) do każdej oznaczonej części tekstu (4.1.-4.4.).. Uwaga: dwa nagłówki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej części tekstu.. Wpisz literç w každq kratkç.. Dobierz wlašciwy naglówek (A—H) do kaŽdego fragmentu tekstu (4.1.—4.7.).. Uwaga: dwa nagłówki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej części tekstu.Przeczytaj tekst.. Zaznacz znakiem X w tabeli, które zdania są zgodne z treścią tekstu (T-True), a które nie (F-False).. Uwaga: dwa naglówki zostaly podane dodatkowo i nie pasujQ do Žadnej czçéci tekstu..

Przeczytaj tekst.

ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE, ROZWIĄZANIA ZADAŃ - to wszystko .Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. Uwaga: dwa nagówki zostaty podane dodatkowo i nie pasujq do žadnej czeSci tekstu.. Uwaga : dwa nagłówki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej części tekstu.Rozumienie tekstu czytanego zadanie 4 - poziom podstawowy Zadanie 4.. Dobierz wlašciwy naglówek (A—F) do každej oznaczonej czçšci tekstu (4.1.-4.4.).. Dobierz właściwy nagłówek (A-F) do każdej części tekstu (4.1.-4.4.).. Dobierz właściwy nagłówek (A-F) do każdej części tekstu (4.1.-4.4.).. Wpisz odpowiedniq literç w kratke.. Uwaga: dwa nagłówki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej części tekstu.. jeden naglówek zostal podany dodatkowo i nie pasuje do žadnego fragmentu tekstu.. Uwaga: dwa nagłówki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej części tekstu.. Dobierz wlašciwy naglówek (A—F) do kaŽdej oznaczonej czešci tekstu (4.1.—4.4.).. - czytanie ćwiczenie 1.. Uwaga: dwa nagłówki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego akapitu.. Do każdego akapitu (1-4) dopasuj właściwy nagłówek (A-E).. Uwaga: dwa nagłówki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej części tekstu.Krótki tekst, przeczytaj, oceń ^^ 2013-01-21 10:50:00 Przeczytaj i przetłumacz poniższy tekst , a następnie każdemu fragmentowi (1-4) przyporządkuj odpowiedni nagłówek (A-E).Jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego fragmentu..

(7 pkt) Przeczytaj tekst.

Wpisz w luki 7.1.-7.3. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.Przeczytaj tekst.. Wskazówka: Wpisz w odpowiednią literę w odpowiednim polu.Przeczytaj tekst.. Przeczytaj tekst.. Za kaŽde poprawne otrzymasz 1 punkt.. Uwaga: dwa naglówki zostaly podane dodatkowo i nie do Žadnej czešci tekstu.. Dobierz właściwy nagłówek (A-F) do każdej części tekstu (4.1.-4.4.).. Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę.. Przeczytaj tekst.. Język ANGIELSKI poziom podstawowy - to z nim maturzyści musieli się zmierzyć trzeciego dnia egzaminu dojrzałości.. Uwaga: dwa nagłówki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej części tekstu.Zadanie.. Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę.. Dobierz właściwy nagłówek (A-F) do każdej z oznaczonych części tekstu (4.1.-4.4.).. Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę.. Uwaga: dwa naglówki zostaly podane dodatkowo i nie pasujq do Žadnej czçšci tekstu.. Dobierz właściwy nagłówek (A-F) do każdej części tekstu (4.1.-4.4.).. Wpisz odpowiednią literę w każdą lukę.. Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę.Przeczytaj tekst.. Za každe poprawne rozwiQzanie otrzymasz 1 punkt.. Do każdego akapitu ( 1-5) dopasuj właściwy nagłówek (A-F) Jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pasuje do żądnego akapitu ..

... 2 Przeczytaj tekst, który został podzielony na ...The text is about.

Przeczytaj tekst.. Uwaga: dwa nagłówki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej części tekstu.. Dobierz wlašciwy naglówek (A—F) do kaŽdej czešci tekstu (4.1.—4.4.).. Dobierz wlašciwy naglówek (A—F) do kaŽdej czçšci tekstu (4.1.—4.4.).. It's small - about 163 square metresDo każdego akapitu ( 1-5) Przeczytaj tekst .. Do każdego akapitu dopasuj właściwy nagłówek (A-F).. G. H. Check the regulationsPrzeczytaj tekst.. Wpisz odpowiedniq liter?. Proszę o zrobienie zadania 1 i 2 ze strony 85 z tego linku: .Przeczytaj tekst.. 6 Przeczytaj tekst.. Uwaga: dwa naglówki zostaly podane dodatkowo i nie pasujq do žadnej czçSci tekstu.. Dobierz właściwy nagłówek (A-F) do każdej części tekstu (1-4).. Uwaga: dwa naglówki zostaly podane dodatkowo i nie pasujQ do Žadnej czešci tekstu.. Dobierz właściwy nagłówek (A-F) do każdej części tekstu (4.1.-4.4..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt