Uzupełnij tabelę podaj nazwy elementów błony komórkowej

Pobierz

Grzyby podstawczaki.. Wszystkie podane niżej organizmy zaklasyfikuj do odpowiednich królestw, wpisując do tabeli litery od A do F. A. morszczyn pęcherzykowy B. zarodziec malaryczny C. prątek gruźlicy D. euglena zielona E. pleśniak biały F. pieczarka polna Bakterie Protisty Grzyby Chroni protoplast przed parowaniem i patogenami.. W dwuwarstwie zanurzone są białka integralne i powierzchniowe, pełniące różne funkcje m.in. transportową.. Zadanie 33.. Na ilustracji przedstawiono błonę komórki zwierzęcej, ponieważ występują w niej .Na ilustracji przedstawiono fragment błony komórkowej.. Rozwiązanie.. Zauważ, że nie są one takie same.. - Właściwości błony komórkowej: - Pytania i odpowiedzi - Biologia .. Uzupełnij poniższe zdania tak, aby poprawnie opisywały regulujące działanie mechanizmów fizjologicznych wpływających na pracę serca.. STRONA 20a) Podaj nazwy elementów budowy pantofelka oznaczonych na rysunku numerami 1 i 2. b) Oceń, czy poniższe informacje dotyczące pantofelka są prawdziwe.. b) Uzupełnij tabelę.. Zadanie.. Podstawowymi elementami strukturalnymi błon biologicznych są: dwuwarstwa fosfolipidowa; białka błonowe, głównie lipoproteiny i glikoproteiny.. Rośliny.. .Pomóżcie zadanie1 rozpoznaj i podpisz organelle oznaczone na ilustracji literami A-D Zadanie 3 Podaj dwie charakterystyczne cechy dzięki którym rozpoznasz na ilustracji komórkę roślinną Zadanie 4 Ilustracja przedstawia fragment błony komórkowej podaj nazwy elementów oznaczonych na niej literami A B C Zadanie5 na podstawie opisu doświadczenia oraz ilustracji napisz jakiego rodzaju jest roztwór w którym umieszczono komórkę w stosunku do roztworu wewnątrzkomórkowego użyj do .Znajdź taki element, który występuje tylko w jednej z komórek..

b) Przypomnij sobie funkcje ściany komórkowej i błony komórkowej.

c) Ustal, czy na ilustracji przedstawiono błonę komórki zwierzęcej.. Wpisz do tabeli, przedstawiającej porównanie procesów anabolicznych i .Element budowy 1 Element budowy 2 I.. Odpowiedź uzasadnij.. Pozostałe błony biologiczne to wszystkie błony, które budują organelle komórkowe, np. otoczkę jądrową,Uzupełnij poniższą tabelę, wpisując nazwy obu narządów oraz nazwy odpowiednich związków chemicznych, które przez te narządy są wydalane.. Reforma 2019, Zeszyt ćwiczeń.. W zewnętrznej warstwie błony komórkowej znajdują się także glikolipidy.etioplastów.. Jądro komórkowe - w żywej komórce na tle .Uzupełnij tabelę przedstawiającą procesy zachodzące w organellach komórek A oraz B. W odpowiednich rubrykach wpisz nazwy poszczególnych organelli oraz wstaw znak +, jeśli wymieniony w tabeli proces zachodzi w organellum danej komórki lub znak -, jeśli nie zachodzi.Podaj nazwy i oznaczenia cyfrowe struktur komórkowych, w których: • zachodzi synteza ATP, • przechowywana jest informacja genetyczna, • zachodzą modyfikacje białek oraz lipidów przeznaczonych do egzocytozy.Błony komórkowe nazywamy również błonami cytoplazmatycznymi lub elementarnymi .. Podaj nazwy związków organicznych oznaczonych na schemacie literami A i B, które są głównymi elementami budowy błony komórkowej.Karty pracy ucznia zakres podstawowy..

Wpisz w odpowiednich miejscach nazwy opisanych elementów błony komórkowej.

Na podstawie informacji z tekstu uzupełnij schemat przedstawiający pochodzenie poszczególnych typów plastydów.. Ilustracja przedstawia fragment błony komórkowej komórki zwierzęcej.. Strona 58.. Często nazywa się ją "strażnikiem komórki", odpowiada bowiem za ochronę jej wnętrza i kontakt z otoczeniem.Glikokaliks jest zbudowany z łańcuchów oligosacharydowych przyłączonych do białek i lipidów błony komórkowej.. Wpisz w odpowiednich miejscach nazwy opisanych elementów błony komórkowej.. Po zewnętrznej stronie błony neuronu znajduje się nadmiar ładunków dodatnich (głównie Na+), a po stronie wewnętrznej -nadmiar ładunków ujemnych Pomimo ciągłej dyfuzji jonów sodu i potasu przez błonę neuronu (najłatwiejU większości bakterii na zewnątrz błony komórkowej występuje / nie występuje ściana komórkowa.. Uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiednich rubrykach nazwę organellum, cyfrę oznaczającą proces (1-5) oraz rodzaj procesu, jaki w nim zachodzi.. a) Podpisz elementy błony komórkowej wskazane na ilustracji.. Zadanie 3.(0-2.. 1 - jąderko; 2 - błona jądra komórkowego; 3 - rybosom; 4 - pęcherzyk; 5 - szorstkie retikulum endoplazmatyczne; 6 - aparat Golgiego; 7 - mikrotubule; 8 - gładkie retikulum endoplazmatyczne; 9 - mitochondrium; 10 - wakuole; 11 - cytoplazma; 12 - lizosom; 13 - centriola..

(2 pkt) Na schemacie przedstawiono model budowy błony komórkowej.

b) Uzupełnij tabelę.. Nazwa organellum Cyfra oznaczająca proces Rodzaj procesu.. cholesterol plaszcz węglowodanowy ogon fosfolipidu głowa fosfolipidu a) Podpisz elementy błony komórkowej wskazane na ilustracji.. Jest zbudowany głównie z lipidów i białek.. Grupa organizmów: Główny składnik ściany komórkowej; Bakterie.. Na podstawie: B. D. Hames, N. M. Hooper, Krótkie wykłady.. Należą do nich: Model lipidowy (1895, Overton) — opierając się na fakcie, iż cząsteczki polarne znacznie wolniej przenikają do wnętrza komórki niż cząsteczki niepolarne uznano, że błona komórkowa zbudowana jest z lipidów.Pomóżcie Zadanie1 Rozpoznaj i podpisz organelle oznaczone na ilustracji literami A-D Zadanie3 Podaj 2 charakterystyczne cechy dzięki którym rozpoznasz na ilustracji komórkę grzyba Zadanie4 Ilustracja przedstawia fragment błony komórkowej podaj nazwy elementów oznaczonych na niej literami A B C Zadanie5 Na podstawie opisu doświadczenia oraz ilustracji napisz jakiego rodzaju roztworu w .Krótkie wykłady, Warszawa 2002, s. 55-56. a) Korzystając z rysunku i swojej wiedzy, przedstaw etapy biosyntezy kolagenu.. Jest zbudowany głównie z węglowodanów.. Błona komórkowa Błona komórkowa oddziela komórkę od środowiska.. Zadanie.. Ponieważ oligosacharydy i polisacharydy wiążą wodę, powierzchnia komórki jest śliska.Białka tworzące kanały charakteryzują się dwiema cechami: - nie przepuszczają wszystkich jonów lecz są swoiste wobec jednego z nich; - dostęp do nich jest regulowany (komórka otwiera je i zamyka w zależności od potrzeby); Białka przenośnikowe (przenośniki) są to białka zanurzone w lipidach błony komórkowej..

Przemieszczanie się elementów błony względem siebie.

Łączą się one z transportowana cząsteczką po jednej stronie błony, przenoszą ją na drugą stronę i tam uwalniają.Elementy komórki zwierzęcej.. Uniemożliwia wzrost komórki.Uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiednich rubrykach nazwę organellum, cyfrę oznaczającą proces (1-5) oraz rodzaj procesu, jaki w nim zachodzi.. Oddziela protoplast od środowiska zewnętrznego.. Poniżej przedstawiono model budowy błony komórkowej w komórce eukariotycznej.. Glikokaliks ochrania powierzchnię komórki przed uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi.. 2 pkt.. B. Transportowanie tylko niektórych substancji.Błona komórkowa jest jedną z błon biologicznych.. Budowa błon biologicznych.. Wszystkie bakterie / większość bakterii to organizmy heterotroficzne.Na ich podstawie skonstruuj i wypełnij tabelę porównującą następujące cechy ich budowy: wielkość światła w stosunku do średnicy całego naczynia oraz grubość błony środkowej (mięśniówki).Podaj nazwy związków chemicznych, stanowiących główny składnik ścian komórkowych podanych grup organizmów - uzupełnij tabelę.. Pantofelek pobiera pokarm na drodze fagocytozy, która może zachodzić w każdej części błony komórkowej .2 Zadanie 3.. Jest zbudowany z glikoprotein i kolagenu.. PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ: A - nerka - mocznik Wymień 3 właściwości błony komórkowej.. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F - jeśli jest fałszywa.. Zwróć uwagę, że chityna, tak jak celuloza, należy do węglowodanów strukturalnych, a błona komórkowa zbudowana jest głównie z fosfolipidów i białek.anionów L- przepuszczalności błony dla w środowisku zewnątrzkomórkowym.. W błonie komórkowej oprócz białek występują również: glikolipidy; cholesterolSkładniki komórek można podzielić na żywe, do których należą błona komórkowa i cytoplazma wraz z zawieszonymi w niej strukturami, oraz martwe, którymi są ściana komórkowa ściana komórkowa i wakuola wakuola (wodniczka).. Opisy elementów Nazwy elementów Usztywnia błonę komórkową.Zadanie 2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt