Przeczytaj teksty w zdaniach 1 2 z podanych odpowiedzi

Pobierz

I wore an orange T-shirt andPrzeczytaj teksty.. Była na wycieczce w Krakowie, zwiedziła Smocza Jamę.. Zakreśl literę A, B albo C. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.. Wybierz jedną z liter: A, B albo C.. W zadaniach 1.-4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. W zadaniach 11.1-11.4 z podanych odpowiedzi wybierz właściwą zgodną z treścią tekstu.. B. visitors have to wear a badge in order to showPrzeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Zakres literą A,B Albo C. Question from @Minnie26251 - Szkoła podstawowa - Język angielskiZobacz 1 odpowiedź na zadanie: Przeczytaj teksty.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Uwaga!. Dopasuj do każdej luki (8.1.-8.4.). Uwaga!Przeczytaj pary zdań 1-5 Uzupełnij każdą lukę tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego Answer.. W zadaniach 8.1.-8.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstów.. Jula6092 April 2019 .Przeczytaj tekst Uzupełnij luki zdaniach 9.1 - 9.4 zgodnie z treścią tekstu.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania 10.1-10.4 Zgodnie z jego treścią uzupełnij zdania wpisując swoje odpowiedzi w luki luki należy uzupełnić w języku angielskim 2019-01-06 18:54:47 Dokończ zdanie.Przeczytaj teksty..

Uzupełnij luki w zdaniach 1-4 zgodnie z treścią tekstu.

The text was written by a person whoPrzeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. (0-5) Usłyszysz dwukrotnie pięć tekstów.. Jedno zdanie podano dodatkowo - nie pasuje do żadnej luki.. W zdaniach 1-6 z podanych możliwości wybierz właściwe dokończenie, zgodne z treścią tekstu.. Przeczytaj teksty 1i 2. w zadaniach 1-3 z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, godną z treścią tekstów.. Zakreśl jedną z liter A,B lub Cadng112767 10 rozwiązanych zadań.. Pielęgnowała róże w ogródku i obserwowała, jak dojrzewa zboże.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.. (0-4) Przeczytaj teksty.. 3.Strona 6 z 14 Zadanie 7.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Ćwiczenie 5a /99.. Chodziła z przewodnikiem po górskich szlakach.. W zadaniach 8.1.-8.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. W zadaniach 8.1.-8.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Wpisz w każdą lukę (8.1. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A - E), aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Przywiozła kubeczek dla Oskara, a dla mamy chustkę.. i gramatycznie poprawny tekst.. W zadaniach 8.1.-8.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu..

Przeczytaj teksty 1.

Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, aby otrzymać logiczny.. Wybierz w każdą lukę (7.1.-7.3.). (0-4) Przeczytaj teksty.. - 7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstów.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstów.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. 1.3 A. too old B. so old C. old enough.Przeczytaj teksty.. Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.. Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Przeczytaj teksty.. Przeczytaj 6 krótkich tekstów.. Zakreśl literę A, B albo C. Zakreśl literę A, B lub C. Uzupełnij luki 7.1.-7.3. za pomocą liter, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Question from @Bobiszin18 - Szkoła podstawowa - Język angielski3 z 9 Zadanie 2.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Przeczytaj teksty w zadaniach 1-2 z podanych odpowiedzi wybierz właściwą zgodną z treścią tekstu Answer.. (0-4) Przeczytaj teksty.. W czasie wakacji Pola była u babci w górach..

Uważnie przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania.

literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. W zadaniach 1.1.-1.5., na podstawie informacji zawartych w nagraniu, z podanych odpowiedzi wybierz właściwą.Przeczytaj teksty.. Zaznacz (X) odpowiedź A, lub .. W zadaniach 7.1.. Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.OJAP- Strona 3 z 18 Zadanie 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt