Cechy fizyczne rozwoju człowieka

Pobierz

WSTĘP.. potrzeba poczucia bezpieczeństwa i kontaktu z rodzicami.Stwierdzono to np. w odniesieniu do różnych cech takich, jak np. - cechy kośćca (wysokość ciała, kształt głowy), - cechy części miękkich (rozwój i kształt mięśni, kształt nosa, uszu, warg itp.), - rozkład pigmentu (barwa włosów, oczu), - pamięć ruchowa (uczucie prioprioceptywne), - właściwości fizjologiczne (ciśnienie tętnicze krwi itd.. Szczupły, otyły, wysoki, niski, czarnooki, brązowowłosy etc.- rozwój kości miednicy, - wzrost brodawek sutkowych, Od 9 do 12 lat - wzrost piersi - początek przyspieszenia wzrostu, - owłosienie łonowe, - rozwój narządów płciowych, - przyspieszenie wzrastania - dalsze powiększanie się piersi, Od 12 do 14 lat - pigmentacja brodawek sutkowych, - obniżenie się moszny, - owłosienie pachowe, - wzrost jąder,potrzeba kontaktu z matką, rozpoznawanie jej po głosie, zapachu.. Stąd więc rozwój fizyczny człowieka wyraża się a) w rozroście ilościowym w postaci Fizyczne i psychiczne cechy okresów rozwojowych człowieka od narodzin po śmierć • Odruch źrenicowy (= zwężenie źrenic oka pod wpływem światła), • Odruch mrugania (=zamykanie powiek pod wpływem dotknięcia rogówki), • Krzyk (pierwszy krzyk noworodka jest reakcją bezwarunkową na dopływ powietrza do .Wygląd ma znaczenie: cechy fizyczne wpływające na rozwój kariery..

Wprawdzie człowieka nie należy oceniać po wyglądzie, to jednak zasady zasadami, a życie swoje.

Naukowo udowodniono, że osoby zadbane nie tylko mają większe powodzenie u płci przeciwnej, ale także więcej zarabiają.stabilizująsięfizjologiczne krzywizny kręgosłupa, silniejsze stająsięmięśnie szkieletowe, na skutek utraty podściółki tłuszczowej.. niemowlęcy.. wzrost, zwiększenie masy ciała, wyrzynanie zębów mlecznych, siadanie, chwytanie, chodzenie, reagowanie na polecenia, rozwój zdolności poznawczych, intelektualnych, pierwsze słowa.. akceptacja siebie, poznanie świata, odnalezienie sensu życia, posiadanie hierarchii wartości, gotowość do poświęceń.Wraz z rozwojem podstawowych procesów psychicznych w sferze intelektu, uczuć i woli, kształtują się u młodzieży ważne cechy osobowości tj. zainteresowania, zdolności, charakter, światopogląd, podstawy etyczne i społeczne, rozwija się świadomość i samoocena..

Przez pojecie rozwoju fizycznego rozumie sie caloksztalt procesów biologicznych, biochemicznych i biofizycznych w organizmie czlowieka.

Młodzież odkrywa w sobie nowySą to zadatki anatomiczno-fizjologiczne organizmu, takie jak: cechy strukturalne i funkcjonalne narządów zmysłowych, (np. narządu słuchu, które leżą u podstaw rozwoju zdolności muzycznych); cechy budowy ciała i wyglądu (np. kolor włosów, oczu); typ układu nerwowego, stanowiący podłoże temperamentu oraz potencjalne możliwości rozwoju inteligencji.że rozwój w ogóle jako cecha ustroju żywego polega a) na rozbudowie elementów morfologicznych ustroju i b) na doskonaleniu się ich czyn-ności wraz z c) adaptacją organizmu do środowiska..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt